Nacionalinis susitarimas: darbo santykiai nesikeis, mokesčiai nedidės, nemažės bazinis atlyginimas, pensijų klausimas lieka atviras

Prie tokios išvados, po ilgų diskusijų dėl Nacionalinio susitarimo projekto galutinės redakcijos, priėjo Lietuvos profesinių sąjungos konfederacijos (LPSK) valdyba. Balsų dauguma nuspęsta patvirtinti dokumento projektą ir drauge su kitais socialiniais partneriais jį pasirašyti.


 


„Nacionaliniu susitarimu Vyriausybė įsipareigoja, dokumento galiojimo laikotarpiu, iki 2011 metų, be LR Trišalės tarybos pritarimo nekeisti darbo santykius reguliuojančių teisės aktų, nemažinti pareiginių algų, taikomų valstybės valdymo ir biudžetinio sektoriaus darbuotojams bazinio dydžio, nedidinti jau galiojančių mokesčių tarifų, neįvesti naujų mokesčių, iki 2010 m. rugsėjo 1 d. išlaikyti 9 procentų lengvatinį PVM tarifą šildymui”, – derybų metu pasiektus rezultatus, paliesiančius daugelį šalies gyventojų  įvardijo per 70 tūkstančių samdomų darbuotojų, tarp jų ir valstybės tarnyboje dirbančiųjų, interesams atstovaujančios profesinių sąjungų konfederacijos vadovas.


 


Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokestis iki 2011 metų negalės būti mažinamas. Nacionaliniame susitarime išliko nuostata, laikinai, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d., biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokestį sumažinti vidutiniškai 8 procentais, tačiau ji įgyvendinta jau liepos mėnesį.


 


„Ne visi susitarimo teiginiai mums priimtini, tačiau siekiant užtikrinti valstybės politinį ir ekonominį stabilumą, išvengti galimų masinių neramumų, manome, kad šį dokumentą būtina pasirašyti ir juo vadovautis“, – sako Artūras Černiauskas. 


 


Nacionaliniame susitarime numatyta galimybė didinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifą 2 procentiniais punktais, tačiau ši priemonė – kraštutinė.


 


„Didinti „Sodros“ įplaukas yra efektyvesnių būdų. Pavyzdžiui, remiant naujų darbo vietų kūrimą. Susitarimu numatytas socialinių partnerių dalyvavimas Saulėtekio komisijos darbe. ES paramos skyrimo procedūrų supaprastinimas teigiamai įtakos verslo aplinką, naujų darbo vietų kūrimą ir „Sodros“ įmokas, – kalbėjo LPSK vadovas.


 


Pensijų klausimas Nacionaliniame susitarime nebus išspręstas. Profesinių sąjungų konfederacija mano, kad Vyriausybė neturi teisės priimti sprendimų vienašališkai ir mechaniškai karpyti išmokas: „Dėl konkrečių priemonių būtina tartis su senatvės pensijas ir kitas socialines išmokas gaunančiomis gyventojų grupių atstovais ir surasti optimalų sprendimą. „Sodros“ biudžeto subalansavimas labai svarbus, nes susijęs su labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių ekonominiu saugumu, todėl pensijos ir socialinės išmokos gali būti mažinamos tik diferencijuotai, nustatant ribinį jų dydį. Laikinai bendra valstybinio socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kitų socialinių išmokų suma vienam asmeniui neturėtų viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokamos išmokos, paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio.“


 


Valstybės tarnautojų skaičiaus mažinimo diferencijuotai iki 10 procentų poreikiui profesinių sąjungų konfederacija pritarė su sąlyga, kad nebus mažinamas darbo užmokestis, o profesinių sąjungų atstovai bus įtraukti į Saulėlydžio komisijos darbo grupę, kurios funkcija – optimizuoti valstybės valdymo aparatą atsisakant dubliuojančių funkcijų.


 


Kaip pozityvi aplinkybė įvardintas asocijuotų verslo struktūrų įsipareigojimas stengtis išlaikyti esamas darbo vietas ir ypatingą dėmesį skirti, kad asociacijų nariai sąžiningai mokėtų mokesčius ir darbo užmokestį.


 


„Sritys, kurioms mes atstovaujame, socialiai labai jautrios, susitarimo išdavos palies daugelį šalies gyventojų. Sunku pritarti dokumentui, kuris gali pabloginti konkrečios srities darbuotojų padėtį. Kita vertus, dokumentą būtina pasirašyti.


Nacionaliniu susitarimu įgyjame dar vieną instrumentą, padėsiantį bent iš dalies suvaldyti sunkiai prognozuojamus Vyriausybės veiksmus, tuo pat metu neatsisakydami profesinių sąjungų naudojamų tradicinių priemonių ginti savo narių interesus”, – sako Artūras Černiauskas.


 


Dėl Nacionalinio susitarimo LPSK valdyba balsavo spalio 21 dieną.


Iš dalyvavusių valdybos narių už projektą balsavo 14 valdybos narių, prieš – 8, 2 susilaikė.


 


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija


Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!