Vankuveryje vyko 2-asis pasaulinis ituc kongresas

Tarp kongrese dalyvavusių ir 176 milijonams narių iš 155 pasaulio šalių atstovavusių, Lietuvos profesinėms sąjungoms atstovavo LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė, Lietuvos darbo federacijos pirmininkas Vydas Puskepalis, LPS „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.


 


Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) įkurta 2006-aisiais Vienoje, tai didžiausia pasaulyje veikianti tarptautinė profesinių sąjungų organizacija.


 


Kongresas pradėtas 2010m. birželio 21d., ITUC jaunimo komiteto posėdžiu, aptarta jaunų dirbančių žmonių padėtis darbo rinkoje. Vyko ir moterų centro susitikimas.


Kongreso metu pateikta organizacijos veiklos ir finansinė ataskaitos, vyko ITUC valdymo organų rinkimai. ITUC prezidentu tapo Michael Sommer (Vokietijos DGB pirmininkas). ITUC generaline sekretore išrinkta Sharan Burrow, ji pakeitė iki šiol ITUC generalinio sekretoriaus pareigas ėjusį Guy Ryder. Jis tęs karjerą Tarptautinėje darbo organizacijoje. Sharan Borrow – pirmoji moteris, tapusi ITUC generaline sekretore.


Iki rinkimų ji buvo Australijos profesinių sąjungų tarybos prezidente, karjerą pradėjo mokytojų profesinėje sąjungoje.


„Šis momentas didingas ne tik man, bet, tikiuosi, ir visoms pasaulio moterims“,- sakė išrinktoji generalinė sekretorė. „Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija vis dar susiduria su iššūkiais, kuriuos sukėlė globali krizė. Nors yra ir neblogų rezultatų, gaila, kad tik išimtinai keliose šalyse: Brazilijoje Argentinoje, Kinijoje, Australijoje. Ekonomikos atsigavimo bei užimtumo augimo  dar nėra visame pasaulyje. Visuotinis nedarbas vis dar didėjo 2009-aisiais bei visą šių metų pusmetį“, – įsitikinusi Sharan Borrow.


Kongreso metu priimtos rezoliucijos – ginti ir reikalauti darbuotojų teisių, lygių lyčių galimybių, teisingo požiūrio į plėtrą 21-ajame amžiuje, globalios profesinės sąjungos – globalios įmonės, jungimasis į profesines sąjungas, jaunųjų darbuotojų teisė į orų gyvenimą; Jungtinių tautų vaidmuo užtikrinant demokratiją, taiką ir saugumą; kova su klimato pokyčiais; laisvas dirbančiųjų asmenų judėjimas; socialinės apsaugos plėtros ir rūpinimosi darbuotojų sauga bei sveikata darbo vietoje; kova su AIDS. Kiekvienai rezoliucijai patvirtinti veiksmų planai.


Nemažai dėmesio kongrese skirta pagrindinių darbuotojų teisių apsaugos gerinimo ir gynimo klausimui. Kongreso delegatai pabrėžė Tarptautinės darbo organizacijos vaidmenį ginant pagrindines darbuotojų teises ir pasmerkė nuolatinius ir dažnai pasitaikančius pagrindinių darbuotojų teisių pažeidimus. Reikėtų neužmiršti, jog darbuotojų teisės priskiriamos žmogaus teisėms, o pagrindinis ITUC tikslas – tęsti pagrindinių darbuotojų teisių apsaugą ir gynimą. Teisė steigti profesinę sąjungą ir tapti jos nariu, teisė rengti kolektyvines derybas, profesinių sąjungų veiklos laisvė – labai svarbios visiems dirbantiesiems, siekiant ginti savo teises ir interesus.


 


Janina Matuizienė


LPSK generalinė sekretorė

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!