Susitikimo su pertvarkymo darbo grupių atstovais metu, sutarta reguliariai konsultuotis ir keistis informacija

Susitikime dalyvavo Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas,  Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja Dalia Vilimaitė, AB “Lietuvos energija” administracijos ir perdavimo tinklo skyrių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Darius Jasiūnas, AB „Lietuvos elektrinė“ profesinės sąjungos pirmininkas Valentinas Bitinas, VST profesinių sąjungų jungtinės atstovybės pirmininkė Jadvyga Blažienė.


 


Vykstančių pokyčių naujienas profesinių sąjungų atstovams pristatė Elektros energetikos sektoriaus  Žmogiškųjų išteklių atrankos ir komunikacijos grupės vadovė Renata Vainilaitienė, AB „Lietuvos energija“ komunikacijos vadovas Sigitas Baltuška, UAB „Litgrid“ personalo skyriaus vadovas Vaidotas Misevičius, Elektros energetikos sektoriaus  Aptarnavimo bloko tinklo grupės vadovas Žydrūnas Matuzas.


Susitikimo dalyviai aptarė profesinių sąjungų atstovų pateiktą informaciją „Dėl skirstomųjų tinklų ūkininkavimo metodų“, taip pat pasikeista nuomonėmis apie AB „Lietuvos elektrinė“ pateiktus ir susitikimo metu išsakytus nuogąstavimus, kad atskyrus aptarnaujantį personalą nuo gamybos bei perdavimo, atsiras tarpžinybiniai barjerai ir dėl to avarijų atvejais gali pailgėti atstatymo terminai. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad įmonėse šiuo metu labai gerai organizuoti darbų saugos klausimai, tuo tarpu perkant paslaugas iš rangovų šiems klausimams gali būti skiriama nepakankamai dėmesio, dėl to gali padaugėti nelaimingų atsitikimų darbe. Profesinių sąjungų pateikta informacija bus perduota darbo grupėms, kurios rengia detalius pasiūlymus dėl įmonių reorganizavimo.


Taip pat susitikimo metu buvo diskutuota, kad elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo eigoje, ypač perėjus nuo jau padarytų strateginių sprendimų prie taktinių jų įgyvendinimo reikalų, atsiras žymiai daugiau informacijos, skirtos darbuotojams, todėl sutarta, kad konsultacijos ir informacijos pasikeitimas vyks reguliariai. Pagrindinis kontaktas bus palaikomas su Žmogiškųjų išteklių atrankos ir komunikacijos grupe, planuojant veiksmus, susijusius su darbuotojais ir jų darbo sąlygomis.


 


AB „Lietuvos energija“ informacija


www.energetikuprofsajungos.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!