Reorganizuojamas vrm regioninės politikos departamentas

„Struktūrinės reformos susijusios su apskričių viršininkų administracijų panaikinimu. Vidaus reikalų ministerija perima regioninės plėtros įgyvendinimo apskrityse funkciją, jai užtikrinti bus pertvarkytas Regioninės plėtros skyrius, kuris vėliau taps atskiru departamentu prie VRM. Antra, siekiant pagerinti darbą su ministerijos administruojamais fondais, nutarta išskaidyti Struktūrinių fondų skyrių ir paskirstyti specialistus dirbti su konkrečiomis veiksmų programomis“, – sakė vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.


Naujai suformuotame Regionų plėtros skyriuje pagal Vyriausybės nutarimą bus įsteigtos 42 pareigybės. Jas užimsiantys specialistai, nors taps Vidaus reikalų ministerijos darbuotojais, realiai dirbs savo miestuose – dešimtyje apskričių centrų: po 5 specialistus dirbs Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskričių poskyriuose, po 4 – Šiaulių ir Panevėžio, po 3 – Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių ir Tauragės apskričių poskyriuose. Taupant lėšas, kurį laiką šio skyriaus poskyrių vedėjai atliks ir apskričių viršininkų administracijų likvidatorių darbą.


Vietoje Struktūrinių fondų valdymo skyriaus nuo liepos 1 dienos bus įkurti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriai.


Po reorganizacijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius VRM padidės 42 pareigybėmis, t. y. tomis pareigybėmis, kurios reikalingos regioninės politikos funkcijų tęstinumui užtikrinti: aptarnauti regionų plėtros tarybų sekretoriatus,  kartu su savivaldybėmis rengti pasiūlymus dėl regionų plėtros projektų rengimo ir įgyvendinimo bei regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo, koordinuoti savivaldybių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių veiklą ir pan. Pasak ministro, atsižvelgiant į jiems patikėtą darbo krūvį ir dėl apskričių reformos bei bendros valstybės tarnybos aparato mažinimo politikos gerokai sumažėjusį bendrą šalyje valstybės tarnautojų skaičių,  tai nėra daug. „Be to, tai nėra naujai kuriamos pareigybės – ministerija jas tiesiog perima iš apskričių“, – pabrėžė ministras R. Palaitis. Apskritai regioninės plėtros įgyvendinimo apskrityse funkcijai atlikti skirtų pareigybių skaičius, lyginant su situacija prieš pradedant įgyvendinti apskričių reformą, sumažės 32 pareigybėmis.


Nuo liepos 1 dienos VRM laikinai bus įsteigtos dar 40 apskričių viršininkų administracijų likvidatorių pareigybių. Tris mėnesius (iki spalio 1 d.) pagal darbo sutartis apskričių centruose dirbsiantys specialistai tvarkys archyvus, baigs finansinius atsiskaitymus, atliks kitas funkcijas.


Vykdant apskričių reformą, panaikinta daugiau nei tūkstantis valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių.