Naftininkų profsąjunga susipažino su naujuoju generaliniu

Pirmasis susitikimas, kuris įvyko abiejų šalių iniciatyva, buvo daugiau žvalgybinis: aptartas susitikimų dažnumas, pagrindiniai darbuotojams rūpimi klausimai, pasiūlymai.


 


Solidžią patirtį finansų valdymo srityje turintis naujasis vadovas, pasak profesinės sąjungos pirmininkės Virginijos Vilimienės, ne tik žino, kas yra profsąjungos, bet ir moka bei nori su jomis dirbti.


 


Generalinis direktorius patikino, jog darbuotojų atstovams jo kabineto durys visada atviros, nes jis pasisakantis už socialinį dialogą, bendravimą, o jam svarbiausia yra žmonės. „Mus labai nudžiugino toks jo požiūris, – sako profesinės sąjungos vadovė. – Anksčiau su generaliniu direktoriumi susitikdavome kiekvieną mėnesį pirmos savaitės antradienį, atrodo, ta tradicija bus tęsiama“.


 


Susitikime, žinoma, buvo išsakyti ir pagrindiniai darbuotojų „skauduliai“: tai darbuotojų skaičiaus mažinimas, dėl ko bendrovės administracijai buvo adresuota ir Naftininkų profsąjungos konferencijos rezoliucija. „Mes suprantame, kad galbūt reikia optimizuoti įmonėje veiklą, bet ne drastiškai, o palaipsniui“, – apie susitikimą pasakojo V.Vilimienė.


 


Aišku, kad kalbėta ir apie darbuotojų atlyginimus. Profesinė sąjunga išreiškė pageidavimą, kad švenčiant gamyklos jubiliejų (šiemet jai – 30 metų) darbuotojai būtų paskatinti piniginėmis premijomis.


 


I.Fanfara ir naujoji bendrovės valdyba dirbs iki 2014 m.


 


(RMP)


www.lprofsajungos.lt