Lr darbo kodekso pakeitimo įstatymo projektas

Rašte profesinės sąjungos informuoja, kad Darbo kodekso projektas pateiktas jo neapsvarsčius Trišalėje taryboje, nors Nacionaliniu susitarimu Vyriausybė įsipareigojo nekeisti darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų be Trišalės tarybos pritarimo.


Vyriausybė, nesuderinusi šio Įstatymo projekto su Trišale taryba, pažeidžia Nacionaliniame susitarime prisiimtus įsipareigojimus – iki 2011 m. išlaikyti darbo santykių stabilumą.


Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinių junginių koordinacinis centras iš esmės prieštarauja Darbo kodekso projekte numatytai galimybei be įspėjimo darbdavio valia atleisti iš darbo bet kurį darbuotoją, nors ir išmokant dvigubo dydžio išeitines išmokas. Įtvirtinus šį atleidimo iš darbo pagrindą, neteks  prasmės labiausiai socialiai pažeidžiamų darbuotojų grupių garantijos ir pirmenybė likti darbe mažinant darbuotojų skaičių. Taikant šį atleidimo pagrindą, gali būti atleidžiami ir profesinės sąjungos nariai, taip išnaikinant įmonėje veikiančias profesines sąjungas.


Profesinės sąjungos abejoja, ar projekte numatytas leidimas neribotai sudaryti terminuotas darbo sutartis suderinamas su Europos Sąjungos direktyvos Nr.1999/70/EB, dėl darbo pagal terminuotas sutartis nuostatomis, kur teigiama, kad „neterminuotos sutartys yra ir bus bendriausia darbdavių ir darbuotojų darbo santykių forma“, o darbas pagal terminuotas darbo sutartis turi būti išimtinio pobūdžio, nes siūlomas terminuotų darbo sutarčių reglamentavimas neskatins kokybiškų darbo santykių.


Prieštaraujama ir teikiamam Profesinių sąjungų įstatymo projekto svarstymui. Raštu atkreipiamas dėmesys į tai, kad pastaruoju metu Vyriausybėje socialiniai partneriai svarstė ir Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimų paketą, kuriame yra ir kitų svarbių nuostatų, pavyzdžiui, išsprendžiamas profesinių sąjungų ir darbo tarybų teisių suvienodinimo klausimas.


Rašte akcentuojama, kad šiuo metu esanti situacija nesuderinama su Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų Nr.87 ir 98 nuostatomis, nes darbuotojų atstovams valstybė taiko skirtingą teisių ir garantijų lygį, todėl prašoma teikiamo Profesinių sąjungų įstatymo projekto, kuriuo būtų keičiama tik viena nuostata, nesvarstyti, o inicijuoti viso Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimų paketo, esančio Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, svarstymą.


 


Raštą pasirašo: Vydas Puskepalis–Lietuvos darbo federacijos pirmininkas, Algirdas Kvedaravičius–Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas, Aldona Jašinskienė–Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė bei visos LPSK šakos.