Tarptautinis valiutos fondas: švietimo ir sveikatos sektorių finansavimas negali būti mažinamas

Lietuvos švietimo ir mokslo sektoriaus darbuotojų nuomonę TVF atstovams išsakė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos (LŠMPSF) atstovai Audrius Jurgelevičius, Giedrė Kmitienė, Vilija Targamadzė, Tatjana Babrauskienė ir Romas Turonis. Susitikime dalyvavo LPSK pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius bei Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė ir Lietuvos slaugos specialistų organizacijos atstovai.


Misijos vadovė Catriona Purfield išklausė profesinės sąjungos kritinę nuomonę dėl sumažinto šių sektorių finansavimo ir nuogąstavimą, kad taupymas švietimo sąskaita nebūtų tęsiamas. Catriona Purfield patikino profesinių sąjungų atstovus, kad TVF nesiūlo šalies vyriausybei mažinti švietimo ir sveikatos sektorių finansavimo: „Švietimo ir sveikatos sektoriai yra valstybės prioritetas, todėl tinkamas finansavimas jiems turi būti užtikrintas. Negalima mažinti šių sektorių darbuotojų atlyginimų ir bloginti teikiamų paslaugų kokybės. Reikėtų svarstyti net kai kurių šių sektorių segmentų finansavimo didinimą“, – susitikime kalbėjo misijos vadovė.


Anot jos, pasirenkant taupymo priemones, pirmiausia reikia galvoti apie socialiai pažeidžiamus asmenis, todėl visų pirma reikia svarstyti apie didesnius mokesčius labiausiai pasiturinčiam gyventojų sluoksniui. Galimi pasirinkimai yra nekilnojamojo turto mokestis ar „žaliasis mokestis“ automobiliams, kuriuos, proporcingai didesnius, mokėtų turtingesni gyventojai. Šie mokesčiai būtų efektyvesni nei kitos mokesčių formos (pvz., pajamų ar pelno apmokestinimas, nes tai neleistų kurti darbo vietų ar investuoti)“, – svarstė C. Purfield.


TVF misijos vadovė pritaria ir profesinių sąjungų siūlymams dėl progresinių mokesčių: „Šiuo metu Vyriausybės sprendimai turi būti socialiai teisingi ir suderinti su socialiniais partneriais, nes situacija jūsų šalyje balansuoja ant sprogimo ribos. Būtina imtis skubių priemonių mažinant nedarbą ir emigraciją. ES fondus reikia panaudoti naujų darbo vietų kūrimui, švietimui, naujų įgūdžių formavimui“, – profsąjungų atstovų nuomonei pritarė misijos vadovė.


Misijos vadovė klausė profesinių sąjungų atstovų, ar jie pasirengę toliau derėtis su Vyriausybe, ar juos tenkina Nacionalinis susitarimas, ar bus siekiama kitų panašių susitarimų. LŠMPSF atstovai aštriai kritikavo Vyriausybės veiksmus, o ypatingos kritikos sulaukė Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus negebėjimas derinti sprendimų su socialiniais partneriais. Buvo aptarta nesėkmingai vykdoma aukštojo mokslo reforma, ant sunaikinimo ribos atsidūrusių ikimokyklinių įstaigų situacija, chaotiškai vykdomas mokyklų tinklo optimizavimas ir kt. problemos. LPSK pirmininko pavaduotojas A. Kvedaravičius pastebėjo, kad ir visa Vyriausybė vis dažniau priima sprendimus nesitardama. Būtent tokie sprendimai priverčia profesines sąjungas protestuoti, tik tuomet Vyriausybė atšaukia sprendimus, o jau po to prasideda civilizuotos derybos. Taip formuojama socialinio dialogo tradicija nedaro garbės mūsų valstybei.


TVF misijos vadovė Catriona Purfield keliskart pabrėžė, jog stabilizuoti ir pagerinti situaciją šalyje galima tik su visais socialiniais partneriais susitarus dėl vykdomų priemonių. Lietuvai reikia tikrai nemažai nuveikti: sumažinti emigraciją ir protų nutekėjimą, pažaboti nedarbą ir subalansuoti biudžetą, teikti socialines garantijas pažeidžiamiausiems gyventojams ir kt.    Todėl visų taupymo priemonių efektyvus vykdymas būtinas, o tai neįmanoma nesitariant.


Profesinės sąjungos atstovai nuogąstavo, kad vis mažėja pasitikėjimas Vyriausybė, nes pasirašytas Nacionalinis susitarimas šiurkščiai laužomas. Švietimo sektoriuje susitarimo nepaiso net Švietimo ir mokslo ministras G.Steponavičius, kuriam profesinė sąjunga pareiškė nepasitikėjimą dėl nesprendžiamų švietimo problemų bei socialinio dialogo diskreditavimo. “Kaip galima pasitikėti tokiais partneriais, kurie laužo susitarimus?“, – retoriškai klausė A.Jurgelevičius.


TVF misijos atstovai daug klausinėjo apie dabartinę situaciją švietime, ateities perspektyvas, domėjosi, kiek pasiteisino aukštojo mokslo reforma. Profsąjungų atstovai informavo, kad, reformuojant mokslą ir studijas, ministerijai pritrūko sisteminio požiūrio. Aukštųjų mokyklų administravimo metodikos pakeitimas nepagerino studijų kokybės. Kol kas švietimo sektoriaus perspektyvos niūrios, nes nėra aiškios švietimo politikos, kol kas visos reformos „ramstomos“ ideologiniais įsitikinimais, užsienio šalių patirtimis, nėra ilgalaikės švietimo finansavimo strategijos, o socialinis dialogas nevyksta.


Baigiantis susitikimui,  profesinių sąjungų atstovai pastebėjo, kad daugeliu aptartų klausimų TVF ir profesinių sąjungų pozicijos labai artimos. Tai tikrai maloni staigmena.


Išsakyta abipusė viltis, kad LR Vyriausybė įsiklausys į TVF atstovų rekomendacijas. 


 


LŠMPSF informacija


www.svietimoprofsajunga.lt