Dėl valstybės tarnybos įstatymo projekto

Nacionaliniai profesinių sąjungų centrai informuoja, kad minėtas Įstatymo projektas pateiktas jo neapsvarsčius Trišalėje taryboje, nors Nacionaliniu susitarimu Vyriausybė įsipareigojo nekeisti darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų be Trišalės tarybos pritarimo, o minėtas įstatymo projektas, didžiąja dalimi reglamentuoja  būtent darbo santykių ypatumus valstybės tarnyboje.


Vyriausybė, nederinusi šio įstatymo projekto su Trišale taryba, pažeidžia Nacionaliniame susitarime prisiimtus įsipareigojimus – iki 2011 m. išlaikyti darbo santykių stabilumą.


Socialiniai partneriai reikalauja konstruktyvaus socialinio dialogo ir tikisi skubios Vyriausybės reakcijos, inicijuojant šio įstatymo projekto XIP–2014 bei kitų teikiamų darbo teisės aktų pakeitimų svarstymo LR trišalėje taryboje.


 


Raštą pasirašo: Vydas Puskepalis–Lietuvos darbo federacijos pirmininkas, Algirdas Kvedaravičius–Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas, Aldona Jašinskienė–Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė.


 


 


Lietuvos valstybės tarnautojų


profesinės sąjungos informacija


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!