Informacija iš utenos rajono trišalės tarybos posėdžio

Dalyvavo Utenos rajono trišalės tarybos nariai – profesinių sąjungų atstovai – Vilhelmas Čekuolis  ir Laimutė  Taleikienė, darbdavių – Albinas Kazanavičius ir  Sergejus  Rybakovas,  Valstybės –   Alvydas Katinas  bei posėdžio  sekretorė Indra Malašičevienė. Į posėdį pakviesti ir dalyvavo UAB „Utenos butų ūkis“ vadovai: direktorius V.Macijauskas  ir direktoriaus pavaduotojas  J.Šaukeckas.


Darbotvarkėje svarstyti šie socialiniai klausimai :1) dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo; 2) dėl Utenos rajono Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės pagrindinės mokyklos likvidavimo; 3) dėl paskolos ėmimo; 4) dėl pritarimo projektui „Kaniūkų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse“, santrumpa – „Kaniūkų atnaujinimas ir plėtra“; 5) dėl sutikimo perimti Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro steigėjo teises.


 


Svarstant klausimą „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ išklausyta informacija, kurią pateikė UAB „Utenos butų ūkis“ direktorius V.Macijauskas ir direktoriaus pavaduotojas J.Šaukeckas. Vykstant svarstymui ir diskusijoms apie galimus daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų pakeitimus, pateikta informacija, kad pagal šiuo metu  galiojančius teisės aktų nuostatas vartotojui turi būti suteikta teisė  pasirinkti šildymo sistemos prižiūrėtoją. Todėl iš  šiuo metu galiojančio bendrojo naudojimo objektų nuolatinės  techninės priežiūros  tarifo reikia atimti šildymo ir  karšto  vandens priežiūros  išlaidas. Nutarta pritarti ir siūlyta pagal naują metodiką išlaikyti esamus Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifus.


 


Dėl Utenos rajono Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės pagrindinės mokyklos likvidavimo kilo daug diskusijų ir siūlymų. Nors šiuo metu mokykloje  mokosi 47 mokiniai, o nuo rugsėjo žada likti tik 28 mokiniai,  Utenos rajono Trišalė taryba nepritarė paruoštam Utenos  rajono savivaldybės  Tarybos sprendimo  projektui dėl Utenos rajono Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės pagrindinės mokyklos  veiklos  nutraukimo ir  likvidavimo nuo 2010 metų rugsėjo 1d. Pasiūlyta  ieškoti galimybių Tauragnų miestelyje, kuris yra seniūnijos centras, išlaikyti  nors pradinę mokyklą.


 


Utenos rajono Trišalė taryba svarstė ir pritarė dėl  paskolos ėmimo , susijusio dėl   projektų,  vykdomų su  ES finansine parama Utenos  regioninio centro kompleksinės  plėtros 2008–2013 metų  investicinei programai.


 


Pritarta projektui dėl Utenos rajono Kaniūkų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros, siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse,santrumpa – „Kaniūkų atnaujinimas ir plėtra“. Tokiu būdu būtų sukurta  patraukli aplinka , didinanti  bendruomeniškumo  poreikius bei mažinanti  gyventojų mažėjimo procesus.


 


Svarstymui „Dėl sutikimo perimti Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro steigėjo teises“ nepritarta, nes lieka daug neatsakytų klausimų , likviduojant apskritis ir  perimant jų funkcijas savivaldybėms.


Posėdžiui pirmininkavo Alvydas Katinas.


 


informaciją pateikė


Laimutė Taleikienė


LPSK Utenos rajono centro pirmininkė,


socialinio dialogo koordinatorė Utenoje

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!