Dėl verslo sąlygų gerinimo klausimų sprendimo 2010 metais

Tęsiant Nacionaliniame susitarime numatytas diskusijas dėl bendro galimų problemų sprendimo, Ministras Pirmininkas inicijuoja pasitarimą Vyriausybės rūmuose. Susitikti dėl verslo sąlygų gerinimo klausimų sprendimo 2010 metais kviečiami Nacionalinį susitarimą pasirašiusieji partneriai.


Pasitarimui siūloma tokia darbotvarkė:


1.                   Ūkio ministerijos priemonės dėl verslą prižiūrinčių institucijų sistemos pertvarkos (tarp jų Nacionaliniame susitarime numatyto siekio – mažinti verslą administruojančių institucijų skaičių – pristatymas).


2.                   Ūkio ministerijos siūlymai dėl įmonių bankroto ir įmonių restruktūrizavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo (tarp jų Nacionaliniame susitarime numatytos priemonės – parengti teisės aktų pakeitimus, reglamentuojančius įmonių bankrotą ir įmonių restruktūrizavimo siekiant pašalinti tyčinių bankrotų ir sukčiavimo prielaidas bei nepabloginti kreditavimo santykių teisinės aplinkos – pristatymas).


3.                   Finansų ministerijos veiksmai ES struktūrinės paramos efektyviam panaudojimui užtikrinti (tarp jų Nacionaliniame susitarime numatytos priemonės – optimizuoti ES struktūrinės paramos administravimo sistemą – pristatymas).

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!