Pristatytas valstybės tarnautojų motyvacijos tyrimas

Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis paprašė tyrimo atlikusių specialistų apibendrinti tyrimo rezultatus, pateikti išvadas ir numatyti galimas valstybės tarnautojų motyvacijos tendencijas naujai rengiamai Valstybės tarnybos plėtros koncepcijai.
Tyrimo metu buvo apklausti 662 respondentai (iš jų apie 26 proc. užimantys įstaigos vadovo pareigas, ir apie 72 proc. – struktūrinio padalinio vadovo pareigas; iš jų – 79,4 proc. einantys pareigas valstybės ir 20,6 proc. – savivaldybės institucijose ar įstaigose).
Analizuojant tyrimo dalyvių požiūrį į darbo motyvaciją nustatyta, kad beveik absoliuti dauguma apklaustųjų mano, jog motyvuoti valstybės tarnautojai dirba efektyviau ir yra orientuoti siekti rezultatų (98,2 proc.), taip pat jiems svarbu, kad kiekvieno tarnautojo tikslai sutaptų su įstaigos tikslais (89,7 proc.). Aštuoni iš dešimties apklaustųjų mano, kad tarnautojus labiausiai motyvuoja finansinės priemonės (84,4 proc.) ir darbinė veikla, teikianti vidinį pasitenkinimą (84,3 proc.).
Sunkmečio metu vadovai (92,4 proc.) taiko šias personalo motyvavimo priemones: skatinimą žodžiu, kurdami ir palaikydami tinkamą darbinę atmosferą, pripažindami ir paviešindami kiekvieno darbuotojo indėlį.
Pristatymo metu buvo apžvelgti vadovaujančias funkcijas atliekančių asmenų motyvacijos pokyčiai, juos motyvuojantys veiksniai ir pristatyti kiti tyrimo rezultatai.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!