Valstybės institucijos dėl priimamų sprendimų privalės konsultuotis su suinteresuotomis grupėmis

Iki šiol galiojusi dar 2003 m. Vyriausybės patvirtinta Sprendimų poveikio vertinimo metodika neįpareigojo šių institucijų konsultuotis su interesų grupėmis dėl sprendimų projektų, o tik numatė galimybę „atsižvelgti“ į jų nuomonę.
Vyriausybei pakoregavus šią metodiką, valstybės institucijoms ir įstaigoms numatyta pareiga konsultuotis su visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais), o įstatymų numatytais atvejais – ir su gyventojais ar jų grupėmis dėl numatomų priimti sprendimų projektų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais.
Į sprendimų priėmimo procesą įtraukus platesnį interesų grupių ratą, jis taps išsamesnis, tikslesnis ir objektyvesnis, tai turėtų sumažinti galimybes korupcijai.
Ši metodika taip pat papildyta sprendimo projekto poveikio administracinei naštai vertinimo kriterijumi, kuris parodys, kaip sprendimo projekto įgyvendinimas paveiks verslo, piliečių ir kitų asmenų, valstybės institucijų patiriamą administracinę naštą.


 


 


Šaltinis: http://www.lrv.lt/lt/naujienos/?nid=6089

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!