Darbo ginčus padės spręsti ir tarpininkai

Ministrų kabinetas šiandien įtvirtino kolektyvinio ginčo tarpininko instituciją.Tarpininko institutas įtvirtintas Darbo kodekso nuostatose.
Tarpininkai turės padėti nesutariančioms kolektyvinio darbo ginčo šalims išspręsti darbo ginčą. Numatyta, kad tarpininkų sąrašui kandidatus siūlys profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos, valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybių institucijos, o Trišalė taryba sudarys sąrašą, kurį tvirtins socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Šalims nesutarus dėl tarpininko paskyrimo, jis bus parenkamas burtų būdu. Jei pasirodys, jog tarpininkas asmeniškai susijęs su viena iš kolektyvinio darbo ginčo šalių, jis privalės nusišalinti nuo tarpininkavimo.
Nutarta, kad tarpininkavimo paslaugas apmokėti turės ginčo šalys. Su tarpininku kolektyvinio darbo ginčo šalys įstatymų nustatyta tvarka sudarys atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, kurioje susitariama dėl tarpininkavimo trukmės, etapų, tarpininko darbo apmokėjimo ir kitų sąlygų. Pagerėjus ekonominei situacijai siūloma tarpininkavimą apmokėti iš valstybės biudžeto lėšų.
Šis nutarimas priimtas įgyvendinant Darbo kodekso nuostatas, kuriose numatyta, jog tarpininkų, kurie sprendžia kolektyvinius darbo ginčus, sąrašo sudarymo, tarpininkų parinkimo, tarpininkavimo, darbo apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Iki šiol tokius ginčus buvo galima nagrinėti pasitelkiant taikinimo komisiją, darbo arbitražą ar trečiųjų teismą. Beje, šios institucijos ir toliau veiks.


 


 


ELTA


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!