Utenos apskrities vaikų namų profesinės organizacijos ruošiasi skelbti streiką

2009 m. gruodžio 30 d. globos namų direktoriui G.Kanareikin įteikti reikalavimai atšaukti vienašališkai priimtą sprendimą auklėtojų pareigybes keisti į socialinių darbuotojų pareigybes ir sumokėti įsiskolinimą, kuris susidarė nuo 2009 m. gegužės mėnesio nemokant teisės aktų nustatytų tarnybinių atlyginimų priedų. Šių metų sausio 5 d. direktoriaus pateiktas formalus atsakymas į reikalavimus netenkino darbuotojų atstovų, todėl tolimesniam ginčo sprendimui buvo sukurta taikinimo komisija, kurion lygiomis dalimis savo atstovus delegavo tiek profesinė sąjunga, tiek ir darbdavys. Pirmasis taikinimo komisijos posėdis paskirtas sausio 20 d.


Reikalavimai atšaukti vienašališkai priimtą sprendimą auklėtojų pareigybes keisti į socialinių darbuotojų pareigybes sausio 13 d. buvo įteikti ir Anykščių rajono Aulelių vaikų globos namų direktoriui V.Niaurai. Abiem atvejais apie kolektyvinio ginčo pradžią oficialiai buvo informuota abiejų įstaigų steigėja Utenos apskrities administracija.


Sausio 14 d. Utenos apskrities administracijos iniciatyva sukviestame apskrities vaikų globos namų vadovų pasitarime dalyvavusiam Aukštaitijos švietimo profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkui Audriui Jurgelevičiui, tiek vaikų globos namų, tiek ir apskrities vadovai nepateikė jokio racionalaus bręstančio socialinio konflikto sprendimo varianto.


Vadovaujantis LR Darbo kodeksu neišsprendus kolektyvinio ginčo darbuotojams priimtinu būdu, kitas žingsnis – streiko paskelbimas.


 


 


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!