Paskutinė šių metų gruodžio savaitė

Per savaitę, gruodžio 24–30 dienomis, darbo birža padėjo įsidarbinti beveik 1,0 tūkst. asmenų. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones šią savaitę  nusiųsti 325 bedarbiai. Daugiausia įdarbinta subsidijuojant ir nusiųsta į profesinį mokymą.


Gruodžio 30 dieną darbo ieškojo 268,3 tūkst. asmenų, turinčių bedarbio statusą, Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje  buvo 857 laisvos darbo vietos.


LDB


www.ldb.lt