Kaip elgtis, kai įteikiamas įspėjimo lapelis

Darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keiti tik tuo atveju, kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. Tačiau, keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima.


Darbo kodekso 203 str. reglamentuoja, kad kai nustatomos naujos darbo apmokėjimo sąlygos darbdavys turi raštu pranešti darbuotojams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo. Įspėjimo lapelyje turi būti nurodyta, kuo remiamasi keičiamos darbo apmokėjimo sąlygos.


Vadinasi, kai darbdavys įteikia įspėjimo lapelį, jog bus keičiamos darbo apmokėjimo sąlygos ir mažinamas atlyginimas, darbuotojas turi pasirašyti „susipažinau“, tačiau neprivalo iškart rašyti „sutinku“. Tam jis turi laiko mėnesį svarstyti, tartis, konsultuotis, ar jis sutinka dirbti gaudamas mažesnį atlyginimą. Bet kurią mėnesio dieną darbuotojas gali pasakyti ir parašyti „sutinku“. Paskutinė sutikimo ar nesutikimo diena – kai baigiasi įspėjimo terminas. Jei darbuotojas yra profesinės sąjungos narys, gali kreiptis į savo profesinę sąjungą, inicijuoti įvairias (kolektyvines, individualias) derybas, konsultacijas dėl siūlomų naujų darbo sąlygų.


Jei keičiami tarifinių atlygių koeficientai, projektą darbdavys turi suderinti su darbuotojų atstovais – profesine sąjunga. Vadinasi, kol tarifinių atlygių koeficientai nėra suderinti su profesine sąjunga, darbuotojas neprivalo sutikti, jog jam bus mažinamas darbo užmokestis. 


Jei koeficientai suderinti su profesine sąjunga, darbuotojas gali nesutikti dirbti pakeistomis darbo sąlygomis. Tada darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją vadovaujantis Darbo kodekso 129, 130, 135, 140 straipsniais. Vadinasi, atleidimas įvyks dar po mėnesio ar trijų (DK 129 str. 4 dalis). Pagal DK 140 str. numatytą darbo stažą darbuotojui bus išmokama išeitinė išmoka.


 


 


LŠMPSF konsultacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!