Vilniaus miesto savivaldybė suinteresuota bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis

Susitikime buvo kalbama apie Vilniaus m. švietimo įstaigose esamas problemas, apie švietimo įstaigų tinklo pertvarkos perspektyvas, bendradarbiavimo susitarimo su Švietimo departamentu, pasirašyto pernai, papildymo, apie Trišalės tarybos, kurioje dalyvautų Savivaldybės, ugdymo įstaigų vadovų asociacijos ir Vilniaus švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo atstovai, sudarymą, apie švietimo įstaigų vadovų rotaciją.


Vilniaus švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė R. Osipavičiūtė atkreipė dėmesį, kad vykdant mokyklų tinklo pertvarką, privalu atsižvelgti į žmogiškuosius faktorius, galvoti apie darbuotojų įdarbinimą ir iškylančias problemas spręsti konsultuojantis  su darbuotojų atstovais.


Kalbėta apie  specialiųjų mokyklų mokytojams, lavinamųjų klasių mokytojams sumažintą priedą. Praėjusiais mokslo metais mokytojams dirbantiems su spec. poreikių vaikais buvo skiriami 15 proc., o šiais mokslo metais tik 5 proc. dydžio priedai, nors darbas yra sudėtingas. Susitikime taip pat buvo kalbėta apie mokytojų darbo užmokestį už rugsėjo mėn., nes sumažinus bazinį darbo užmokesčio dydį, kai kuriose švietimo įstaigose, kurios turi savarankiškas buhalterijas, darbo užmokestis buvo išmokėtas pagal sumažintą dydį, pažeidžiant LR Darbo kodeksą.


Vilniaus miesto mero pavaduotojas G. Babravičius sakė, kad savivaldybė suinteresuota bendradarbiauti su švietimo darbuotojų profesinėmis sąjungomis sprendžiant iškilusias problemas, teikiant pasiūlymus, rengiant tam tikrus projektus. Jo nuomone, mokyklų tinklo pertvarką būtina vykdyti, nes turi būti racionali sistema, o Savivaldybei reikėtų išnaudoti lobistines galimybes sprendžiant klausimus, susijusius su Švietimo sistema. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad šiuo metu labai svarbūs įstaigų vadovų administraciniai gebėjimai vadovauti bei valdyti, kad galėtų būti keičiamas mokyklų vadovų statusas, turėtų vykti vadovų rotacija, peržiūrima vadovų atestacija. Jo nuomone, rotacijos principas leistų mokyklų vadovams tobulėti. Paminėjo, kad mokinio krepšelis sukuria konkurencines sąlygas, todėl vadovai turi rasti būdą, kaip jį efektyviai panaudoti. Be to reikia spręsti klausimą dėl mokyklų savivaldos, turi būti užtikrinta, kad įstatymų nustatytos normos būtų įgyvendintos.


Susitikimo pabaigoje mero pavaduotojas G. Babravičius pasiūlė Vilniaus švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimui parengti jam adresuotą raštą dėl didesnių nei 5 proc. dydžio priedų skyrimo specialiųjų mokyklų mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais. Pavedė Švietimo departamentui išsiaiškinti situaciją švietimo įstaigose, kuriose darbo užmokestis už rugsėjo mėn. buvo išmokėtas pagal sumažintą bazinį darbo užmokesčio dydį.


Nuotraukoje: Švietimo departamento Švietimo planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjas Julius Skestenis Vilniaus susivienijimo pirmininkų tarybos posėdyje.


 


Vilniaus susivienijimo informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!