Dėl visa ko rengiamasi ir protesto akcijoms

Kaip tik šiuo metu pagal iš anksto sudarytą grafiką tokie susitikimai jau yra prasidėję ir bus surengti visuose 35- se „Lietuvos geležinkelių“  struktūriniuose padaliniuose. O gruodžio 10 d. numatoma “sumarinė” konferencija, kurioje už kolektyvinės sutarties vykdymą jau atsiskaitys bendrovės generalinis direktorius dalyvaujant jungtinei profsąjungų atstovybei.


Pasak LGPF pirmininko Viliaus Ligeikos, tokie susitikimai rengiami ne “dėl paukščiuko“. Struktūrinio padalinio administracijos atstovai pristato, kaip administracija vykdo kolektyvinę sutartį, o profsąjungos atstovai pateikia pastabas (šiuo metu įvyksta po tris susitikimus per dieną). Susitikimuose pareikšti vertinimai bei kritika apibendrinami ir bus pateikti gruodžio 10 d. konferencijos dalyviams.


LP korespondentui lankantis  Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos būstinėje (LGPF) daugelis susitikimų jau buvo įvykę Vilniaus miesto geležinkelininkų profsąjungos „kuruojamuose“ Vilniaus elektrinių traukinių depe, Vilniaus dyzelinių traukinių depe ir Vilniaus lokomotyvų depe, Kauno ir kituose “Lietuvos geležinkelių” struktūriniuose padaliniuose. LGPF pirmininko V.Ligeikos paklausėme, kokie preliminarūs kolektyvinės sutarties vykdymo šiais metais rezultatai.


„Turint galvoje dabartines sunkmečio sąlygas kolektyvinė sutarties šiemet vykdoma beveik be pažeidimų, – pasakoja pirmininkas. – Pagrindinė pastaba: bendrovės Darbų saugos skyrius dėl kažkokių aplinkybių (kurias bandysime išsiaiškinti gruodžio 10 d. konferencijoje) nesugebėjo laiku darbuotojų aprūpinti žiemine apranga. Šiuo metu sandėliuose jos nėra, nors konkursai dėl jos gamybos buvo dar kovo mėn. Laimė, kad oras dar palankus, antraip – darbuotojai šaltų“.


Iškilus liberalizavimo bei dalies bendrovės akcijų privatizavimo grėsmei (pastarąjį kontraversišką  projektą, pasirodo, ir toliau “stumia” A.Kubiliaus kabinetas), Federacija ėmėsi savarankiškų žygių geležinkeliams nuo “išdraskymo” gelbėti: pateikia savo poziciją ir konkrečių pasiūlymų visoms aukščiausiomis institucijomis – Vyriausybei, Seimui, Prezidentūrai ir, beje, atitinkamuose svarstymuose profsąjungininkų balsą įsiklausoma.


Valdžiai pavykus tokius ir panašius “apetitus” šalies geležinkelių atžvilgiu, tai galų gale atsilieptų darbuotojų gerovei, įskaitant ir atlyginimus. V.Ligeika nusiteikęs ryžtingai: profesinė sąjunga, kol kas eidama derybų bei dialogo keliu, dėl visa ko rengia ir atsarginį gynybinį protesto akcijų planą.


 


 


(JS)


www.lprofsajungos.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!