Susitikimas su darbo partijos frakcija

Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė A.Smilgienė ir pavaduotojas P.Ruškys rugsėjo 23 d. dalyvavo LR Seimo Darbo frakcijos posėdyje, kuriame svarstyti Lietuvos pašto darbuotojų reikalavimai, išsakyti parašų rinkimo akcijoje š.m. liepos – rugpjūčio mėn. (plačiau apie akciją).  Susitikimo metu dar kartą priminėme, kad pataikaujant leidėjams, valdžia nesprendžia spaudos pristatymo ir jos nuostolių padengimo klausimo, dėl to daugelis pašto darbuotojų priversti dirbti 6 darbo dienas per savaitę, o bendrovė patiria milijoninius nuostolius.


Pakartojome profsąjungų poziciją, kad  nebūtų neapgalvotai ir skubotai uždaromi kaimo paštai. Valdžia turėtų ieškoti galimybių padengti jų patiriamus nuostolius. Išsakėme kritiką, kad dėl atitinkamų valdžios institucijų kontrolės stokos, universaliąsias pašto paslaugas konkurencinės firmos teikia kaip pasiuntinių. Tai neša didžiulius nuostolius paštui. Visi nuostoliai galiausiai paveikia eilinius pašto darbuotojus – jų pajamas ir darbo sąlygas.


 


Darbo frakcijos nariai pažadėjo teikti jų kompetenciją atitinkančią paramą sprendžiant šias problemas ir įpareigojo susitikime dalyvavusius Susisiekimo ministerijos atstovus – viceministrą, AB „Lietuvos paštas“ valdybos pirmininką R.Vaštaką,  technologijų ir ryšių departamento direktorių Valdą Kišoną bei AB „Lietuvos paštas“ direktorių G.Šėgždą skubiai teikti pašto ir kitų įstatymų, įtakosiančių šių problemų sprendimus, pakeitimo projektus.


 


AB „Lietuvos paštas“ darbuotojų išsakytus reikalavimus parašų rinkimo akcijos metu svarstys konservatorių ir socialdemokratų frakcijos.


 


Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos


informacija


www.lrdps.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!