Daugiausia laisvų darbo vietų yra pramonėje, mažiausia – nt įmonėse

Per ketvirtį laisvų darbo vietų skaičius sumažėjo 1,5 tūkst., arba 20,2 procento (2009 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje jų buvo 7,5 tūkst.). Laisvų darbo vietų sumažėjo beveik visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, ypač pramonės – 0,5 tūkst., prekybos, transporto ir saugojimo bei statybos – po 0,2 tūkst.

Laisvų darbo vietų skaičius antrąjį 2009 m. ketvirtį, palyginti su antruoju 2008 m. ketvirčiu, sumažėjo 17,4 tūkst., arba 3,9 karto (2008 m. antrojo ketvirčio pabaigoje jų buvo 23,3 tūkst.). Ypač laisvų darbo vietų sumažėjo pramonėje – 4,5 tūkst., viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime –3,3 tūkst., prekyboje – 2,2 tūkst., statyboje – 2 tūkst.

Laisvų darbo vietų mažėjimą lėmė ekonomikos nuosmukis šalyje: nepalankios ekonominės sąlygos, įmonių bankrotai ir kt.Daugiausia laisvų darbo vietų antrąjį 2009 m. ketvirtį buvo pramonėje – 1,6 tūkst. (26,1 proc.), viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 1,2 tūkst. (19,6 proc.), žmonių sveikatos priežiūroje ir socialiniame darbe – 0,7 tūkst. (11,3 proc.). Mažiausia laisvų darbo vietų 2009 m. antrojo ketvirčio pabaigoje buvo nekilnojamojo turto operacijų įmonėse – 1 procentas visų laisvų darbo vietų.

2009 m. antrojo ketvirčio pabaigoje laisvų darbo vietų lygis šalyje sudarė 0,5 procento, tai 0,1 procentinio punkto mažiau nei praėjusį ketvirtį ir 1,2 procentinio punkto – nei atitinkamu 2008 m. laikotarpiu. Aukščiausias laisvų darbo vietų lygis užfiksuotas viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 1,4 procento, kitoje aptarnavimo veikloje – 1,1 procento. Žemiausias laisvų darbo vietų lygis buvo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje, prekyboje ir švietime – po 0,2 procento.

Tyrimas atliktas taikant imčių metodą – sudaryta 7331 įmonės imtis, reprezentuojanti šalies ūkį pagal ekonominės veiklos rūšis. Neaprėptos individualiosios įmonės, laisvų darbo vietų skaičius jose įvertintas pagal administracinių šaltinių duomenis.


 


Šaltinis:


www.alfa.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!