Iš garantinio fondo – 2,4 mln. litų bankrutuojančių įmonių darbuotojams

731-os įmonės darbuotojams skirta 2,4 mln. litų iš dalies atlyginti įsiskolinimus dėl neišmokėto darbo užmokesčio, piniginių kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinių išmokų ir neapmokėtų prastovų.


Daugiausia Garantinio fondo lėšų buvo skirta UAB „Viglita“ – 586,4 tūkst. litų (177 darbuotojai), UAB „Audimeksas“ – 385,1 tūkst. litų (79 darbuotojai), UAB „Metalo visata“ – 166 tūkst. litų (43 darbuotojai), UAB „JV Statyba“ – 156,6 tūkst. litų (52 darbuotojai).


Garantinis fondas yra pinigų fondas, kurio lėšos skiriamos bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojų išmokoms. Į tokias išmokas pretenduoti gali darbo santykius su minėtomis įmonėmis nutraukę darbuotojai, taip pat tie, kurie dar tęsia darbo santykius su bankrutuojančia įmone, kai pastaroji jiems yra įsiskolinusi.


Dėl to, kokios įmonės dar pateikė paraiškas, teiraukitės Garantinio fondo Sutarčių rengimo skyriuje.


 


 


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


informacija


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!