Siūloma atidėti atlyginimų mažinimą

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui


DĖL DARBO UŽMOKESČIO FONDO


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2009 m. liepos mėn. 27 d. parengė ir pateikė derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei  nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo“ projektą. Minėto projekto 4 p. numato, kad šis nutarimas įsigalioja 2009 m. spalio mėn. 1 d. ir galioja iki 2011 m. sausio 1 d.


Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija siūlo, atsižvelgiant į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LR Vyriausybei pateiktą aukščiau minėto nutarimo projektą, atidėti numatytą aukštųjų mokyklų dėstytojų, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų, auklėtojų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, profesijos mokytojų  darbo užmokesčio fondo mažinimą iki 2009 m. spalio 1 d.


 


 


pagarbiai,
Lietuvos švietimo ir mokslo


profesinių sąjungų federacijos 


pirmininkė Rūta Osipavičiūtė


 


 


LŠMPSF informacija


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!