Tarptautinė jaunimo stovykla latvijoje

Stovykloje aptarta kaip galima sustiprinti jaunimo bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Daug dėmesio skirta aktyviam jaunimo dalyvavimui profsąjungų veikloje priimant svarbius sprendimus.


Naujiems profsąjungų nariams pristatyta tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC), papasakota plačiau apie jos regionus ir PERC (visos Europos regiono šalys). Pateikta informacija apie įvykusią steigiamąją ITUC PERC jaunimo tarybos konferenciją, pristatyta Baltijos regioną atstovausianti tarybos narė Ilze Mihailova.


Vienas pagrindinių stovyklos tikslų pasiruošti Baltijos profesinių sąjungų jaunimo forumui, aptarti forumo temas ir organizacinius klausimus. Pasiūlyta, kad visų šalių jaunimo organizacijos pateiktų paskutinių metų veiklos ataskaitas. Kiekvienos šalies atstovai įsipareigojo iki Baltijos forumo išversti Baltijos forumo įstatus į savo gimtąją kalbą.


Norint suteikti galimybę įvairiuose renginiuose dalyvauti platesniam naujų narių ratui atkreiptas dėmesys, kad pradedantis dirbti postsovietinis jaunimas laisviau bendrauja anglų nei rusų kalba arba visai jos nemoka. Sutarta vyksiančių susitikimų metu palaipsniui pereiti prie oficialios renginių kalbos – anglų, kai renginyje dalyvauja Baltijos šalių atstovai.


Baltijos šalių atstovai prisiminė jau vykusius renginius, skirtus paminėti Tarptautinę oraus darbo dieną. Pasidalijus gerąja patirtimi, nuspręsta organizuoti renginius savo šalyse, atkreipiant dėmesį į aktualiausias problemas.


Visų šalių jaunimui trūksta finansinės paramos, jaučiama bendrų renginių ir bendros veiklų krypties stoka. Siekiant sustiprinti Baltijos šalių jaunimo bendradarbiavimą nutarta rašyti bendrus projektus, suteiksiančius galimybę plėsti aktyvo ratą. Jaunimas aptarė, kokius bendrus projektus galėtų vykdyti, kokios temos būtų aktualios visų šalių jaunimui.


Stovyklos metu nepamiršti ir įvairūs komandiniai sporto žaidimai.


Ypatingai profesinių sąjungų jaunimas norėtų padėkoti Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijai ir Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinei sąjungai už finansinę paramą ir galimybę susitikti su kolegomis iš kaimyninių šalių.


 


asociacijos


„LPSK Jaunimas“


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!