Vyriausybė įklimpo melo liūne

Nors ankstesniuose pranešimuose buvo kalbama tik apie pasiūlymus mažinti bazinius dydžius. Vyriausybė toliau klimpsta melo, veidmainiškumo ir vienašališkų sprendimų liūne.


Šeštadienio Valstybės žiniose paskelbti ir jau įsigaliojo šie teisės aktai:


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=347104&p_query=&p_tr2=


Ignoruodama profesinių sąjungų reikalavimus, LR Vyriausybė „patobulino“ biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, nuo 2009 m. rugpjūčio 1 dienos patvirtindama bazinę mėnesinę algą – 115 litų ir bazinį valandinį atlygį – 0,68 lito. Šis mažinimas neišvengiamai algas apkarpė visiems be išimties biudžetinių įstaigų darbuotojams. Mokytojų, dėstytojų ir kitų švietimo darbuotojų atlyginimai sumažėjo daugiau nei 10 procentų.


Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija griežtai pasisako prieš LR Vyriausybės paskelbtą nutarimą.


Reiškiame pasipiktinimą, kad šis neapgalvotas ir neargumentuotas sprendimas priimtas visiškai ignoruojant profesinių sąjungų reikalavimus.


Pareiškiame, kad gavusios leidimą, profesinės sąjungos pradės bado akciją liepos 2-ąją ir tęs ją tol, kol LR Vyriausybė atšauks vienašalius ir neapgalvotus sprendimus.


Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija perspėja Lietuvos valdžią, kad imsis visų teisinių priemonių, jog šie ir panašūs nežmoniški sprendimai,  būtų atšaukiami ir laikosi pozicijos visus socialinius ir ekonominius klausimus spręsti socialinio dialogo keliu.


Birželio 30 dieną 11.30 val. LPSK būstinėje, J. Jasinskio 9, 3 aukšto salėje biudžetinio sektoriaus profesinių sąjungų atstovai renkasi į pasitarimą, kuriame bus aptariama profsąjungų pozicija prieš susitikimą su premjeru A.Kubiliumi.


Liepos 1 dieną 16.00 val. biudžetinio sektoriaus profesinių sąjungų atstovai susitinka su premjeru A.Kubiliumi. LŠMPSF atstovaus pirmininkė Rūta Osipavičiūtė. Po susitikimo bus tariamasi ar pradėti bado akciją.


 


 


LŠMPSF ir LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!