Žūtys „nepavojingose“ darbo vietose

Gana stipriai sumažėjęs mirtinų bei sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius konstatuojamas nuolat problemiškoje šiuo atžvilgiu statybų ekonominėje veikloje (4 žūtys pernai, 1 – šiais metais; 14 sunkių sužalojimų pernai, 10 – šiais metais); sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo darbuose (3 žūtys pernai, nė vienos šiais metais; 11 sunkių sužalojimų pernai, 6 – šiais metais).


Tačiau šiame fone nerimą kelia, atrodytų nepavojingose darbo vietose, fiksuojami įmonių, darbų vadovų, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, taip pat darbuotojų prarandamo budrumo padariniai. Per nepilną pastarąjį mėnesį Valstybinėje darbo inspekcijoje gauti pranešimai apie du mirtinus ir vieną sunkų sužalojimą darbo vietose apdegus; randasi žūčių ar sunkių sužalojimų atliekant aplinkos tvarkymo (įvykiai genėjant medžius, tvarkant teritoriją), kitus nesudėtingus darbus (nesuvaldė statomo virš apžiūros duobės automobilio, paslydo ir nukrito lipdamas į traktorinį krautuvą, buvo prispaustas atbuline eiga judančio traktoriaus). Tokie faktai dar sykį patvirtina reikalavimo vertinti profesinę riziką visose darbo vietose pagrįstumą – nesvarbu, kokios tos darbo vietos būtų.


Valstybinė darbo inspekcija atkreipia įmonių, ypač mažų ir vidutinių, vadovų dėmesį, jog būtina išsiaiškinti visus darbo aplinkoje esamus ar galimus pavojus, nors ir kokie paprasti iš pirmo žvilgsnio darbai būtų, ir užtikrinti, kad jie būtų atliekami saugiai. Kaip liudija praktika, dažniausiai nelaimes darbe lemia darbų organizavimo, elementarių saugaus darbo reikalavimų pažeidimai, kurie nėra susiję su papildomų finansinių investicijų stygiumi ir aplaidumas negali būti nurašomas ekonominių aplinkybių sąskaita.


Valstybinė darbo inspekcija primena, kad jos teritoriniai skyriai šalies apskrityse reguliariai rengia seminarus, mokymus, kuriuose, tarp kitų klausimų, aptariami profesinės rizikos, saugaus darbų organizavimo ir vykdymo klausimai, ir kuriuose įmonių vadovai, specialistai gali tiesiogiai gauti jiems rūpimą ir naudingą informaciją. Išsami informacija taip pat patalpinta internetinėje svetainėje www.vdi.lt.


 


Išsamiau:


Jonas Naujalis


Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas


tel. nr.: (8 5) 213 9756; 8682 26503

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!