Darbo santykių lankstumo perspektyvos lietuvos darbo rinkoje

Diskusiją pradėjo VU prodekanas ir Darbo teisės katedros vadovas Tomas Davulis, nurodęs šios diskusijos tikslą – atkreipti dėmesį į tam tikras problemas, pasiūlymus, sprendimo variantus, pasidalinti nuomonėmis.
Ekonominė krizė veda į politikos, demokratijos, net dvasinę krizę. Darbo teisė – tai tam tikras institutas, kuris gali padėti įveikti krizę. Pasirodę pasiūlymai liberalizuoti darbo santykius, manoma, prisidės prie sunkmečio įveikimo. Jis siūlomus darbo kodekso pakeitimus suskirstę į tris dalis:


Juokų dalį – darbo sutarčių registravimo žurnalas gali būti pildomas elektronine forma. Pirmiausiai, jis atkreipė dėmesį, kad pamirštama, kam šis žurnalas buvo sukurtas – kovoti su nelegaliu darbu bei kitais neigiamais reiškiniais. Jei tam tikromis programomis būtų galima užtikrinti, kad duomenys būtų tinkamai prieinami ir apsaugoti, tada net ir šiandien galima šią tvarką pakeisti. Tačiau saugumą užtikrinančios kompiuterinės programos kainuoja brangiai, todėl neaišku kaip elektroninė žurnalo forma galėtų būti naudinga sunkmečio laikotarpiu.


Europos Bendrijos teisės reikalai – leisti terminuotas sutartis sudarinėti nuolatiniams darbams – politinis sprendimas. Europos Bendrijos teisėje pasakyta, kad kiekviena valstybė turi nustatyti piktnaudžiavimo išvengimo mechanizmą, tad norint įtvirtinti tokią normą reiktų pagalvoti ir apie tai.


Rimtoji dalis, susijusi su atleidimais iš darbo – leidžiant kolektyvinėse sutartyse tartis dėl mažesnių išmokų, trumpesnių įspėjimo terminų kuriama fikcija, kad kolektyvinės sutartys tai visagalis vaistas, padėsiantis išeiti iš krizės.


Apžvelgti ir Saulėtekio komisijos siūlymai, pvz.: siaurinti Valstybinės darbo inspekcijos kompetenciją. Iškeltas retorinis klausimas, ar manome, jog mes tam jau pribrendę, mūsų teismai ir darbo ginčų komisijos taip gerai veikia, tokie teisingi sprendimai priimami, kad atsisakytume darbo inspekcijos? Jei vis dar manome, kad ne, tai gal neverta skubėti.


Diskusijoje taip pat pasisakė LR Ūkio bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, socialinių partnerių, Laisvosios rinkos instituto, Valstybinės darbo inspekcijos, Aukščiausiojo teismo atstovai, teisės teoretikai ir praktikai.
Susitikimą reziumavęs doc. T.Davulis konstatavo, kad vis dar murkdomės toje pačioje pelkėje kiekvienas tempdamas vežimą į savo pusę. Akivaizdžiai matomas noras padaryti kažką, nes reikia daryti, nors nežinoma, nei ką, nei kaip. Pasidžiaugta, kad ši diskusija pasiekė bent jau kuklų savo tikslą – pasikeista nuomonėmis, galbūt kažkas kažką išgirdo ir prisimins tai, kai reikės kelti ranką ir priimti tam tikrą sprendimą.

LMPS informacija


www.maistprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!