Ligos pašalpos sumažintos, bet nemokamų dienų nebus

Seimo priimtos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisos numato, kad už pirmas dvi darbuotojo ligos dienas pašalpą (80-100 proc. algos dydžio) mokės darbdavys, vėliau „Sodra“: už 3-7-tą ligos dienas – 40 proc. darbo uždarbio kompensaciją, o nuo 8-tos dienos iki pasveikimo – 80 proc.


Seimas taip pat iki 5 dienų sutrumpino ligos pašalpos mokėjimą atleistam iš darbo žmogui.


Naujoji ligos pašalpos mokėjimo tvarka bus taikoma nuo gegužės 1-osios ir tikėtasi, kad „Sodra“ šiais metais sutaupytų 77 mln. litų, o kitais metais – 150 mln. litų.


Rytiniame Seimo plenariniame posėdyje už naują tvarką balsavo 61 Seimo narys, prieš – vienas (“tvarkietis“ Julius Veselka), o susilaikė 3 parlamentarai, tarp kurių buvo ir konservatorius Antanas Matulas. Balsavime nedalyvavo socialdemokratai, „tvarkiečiai“ ir „darbiečiai“.


Pataisos priimamos, jeigu iš viso balsuoja mažiausiai pusė Seimo narių – 71 parlamentaras.


Antrą ir trečią kartą įstatymo pataisas buvo bandoma priimti po pietų, bet vėl neužteko Seimo narių balsų.


Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys tvirtino, kad ligos pašalpas mažinti reikia, nes nėra pinigų joms mokėti.


„Jeigu gydytojai tokie nesąžiningi ir masiškai išduoda biuletenius, tai reikia juos bausti, o ne žmones“, – piktinosi „tvarkietis“ Julius Veselka.


Jis siūlė „Sodrai“ nebepervesti įmokų pensijų fondams, o sutaupytas lėšas skirti didesnėms ligos pašalpoms.


Ligos pašalpa, kurią moka ir mokės darbdavys, yra ne mažesnė negu 80 proc. ir ne didesnė kaip 100 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.


Iki šiol ligos pašalpa dvi pirmąsias nedarbingumo dienas mokėta iš darbdavio lėšų, o nuo trečiosios dienos mokėjo „Sodra“ ir jos pašalpa siekė 85 proc. darbo užmokesčio.


Seimas sutrumpino ligos pašalpos mokėjimą atleistam iš darbo žmogui


Seimas iki 5 dienų sutrumpino ligos pašalpos mokėjimo atleistam iš darbo žmogui.


Už tai balsavo 69 Seimo nariai – visi tik iš valdančiosios daugumos, o susilaikė trys: Mišrios Seimo narių grupės atstovai Rima Baškienė ir Antanas Baura bei konservatorius Antanas Matulas. Socialdemokratai, „tvarkiečiai“, „darbiečiai“ balsavime nedalyvavo.


Seimas be kita ko neatsižvelgė į Seimo Teisės departamento teisininkų įspėjimą, kad ligos pašalpos sutrumpinimas iki 5 dienų prieštarautų kitoms keičiamo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatoms.


Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys tvirtino, kad Seimui sutrumpinus bedarbiams ligos pašalpos mokėjimą, „Sodros“ biudžetas sutaupytų 6 mln. litų.


„Kito kelio nėra: arba taupyti, arba didinti įmokas „Sodrai“, – Seime pareiškė ministras.


Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys socialdemokratas Algirdas Sysas siūlymą pavadino antikonstituciniu.


„Žmogus gali dirbti 20 ar 15 metų ir nesirgti – mokėti mokesčius bei turėti teisėtus lūkesčius, kad susirgus jam bus mokama ligos pašalpa. O dabar siūloma jam nebemokėti, nors jis mokesčius mokėjo. Ir kodėl 5 dienas siūloma apmokėti, o ne 6 ar 4 dienas?“ – kalbėjo A.Sysas.


Seimo teisininkai savo išvadoje tvirtino, kad „toks reguliavimas nesiderina su asmeniui laiduojama teise į socialinę paramą ligos atveju“.


„Atkreiptinas dėmesys, kad draudiminis įvykis – liga – yra tęstinis, todėl su juo susijusių išmokų mokėjimo nutraukimas jam nepasibaigus prieštarauja keičiamo įstatymo nuostatai, kad ligos pašalpa mokama iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos“, – teigiama Teisės departamento išvadoje.


Seimo teisininkai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad teisę gauti ligos pašalpą turi ir asmenys, gaunantys pajamas pagal autoriaus sutartis, tačiau jiems teisė į išmoką nėra ribojama darbo pabaiga, todėl siūlomas reguliavimas pažeistų asmenų lygiateisiškumo principą – pagal autoriaus sutartis dirbantiems asmenims negaliotų 5 dienų ligos pašalpos mokėjimo nuostata.


Prieš siūlymus leisti darbuotojams „nemokamai“ sirgti tris dienas griežtai pasisako trys didžiosios šalies profesinės sąjungos, manančios, kad pirmąsias penkias nedarbingumo dienas sumokėtų darbdavys.


 


BNS ir LŠMPSF informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!