Šmm sekretorius a. puodžiukas: mokytojai, prevencinį darbą dirbkite iš meilės

Įstatymo įgyvendinimo vienerių metų patirtį, taip pat problemas ir jų sprendimo būdus aptarė Seimo, ministerijų, apskričių, savivaldybių, prokuratūros, policijos ir kt. atstovai, specialistai, dirbantys su probleminiais vaikais. Diskusijoje dalyvavo ir pasisakė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos atstovas Romas Turonis.


Diskusiją organizavo Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.


Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas davė pagrindą sukurti vieningą sistemą darbui su elgesio problemų turinčiais vaikais, teikti jiems socialinę pedagoginę, psichologinę ir kitokią pagalbą. Savivaldybės yra labiau įpareigotos rūpintis mokyklos nelankančiais, teisėtvarkos pažeidimus darančiais paaugliais – jiems gali būti taikomos vadinamosios minimalios priežiūros priemonės: įpareigojimas lankyti mokyklą, dienos centrą, dalyvauti prevencijos programose ir kt. Iki įstatymo priėmimo tokios vieningos sistemos savivaldybėse nebuvo. Jeigu tokio nepilnamečio elgesys nesitaiso, teismo leidimu, paauglys nukreipiamas į vaikų socializacijos centrą. Į šį centrą nepilnametis taip pat gali būti siunčiamas ir Baudžiamajame kodekse numatytais atvejais.


Nepaisant diskusijoje pristatytų sėkmingų praktikos pavyzdžių, buvo išsakyta pastabų, kas šioje srityje dar taisytina. R. Turonis kalbėjo, kad už darbą mokyklų prevencinėse darbo grupėse mokytojams nėra atlyginama, be to, veikla šiose grupėse labai biurokratizuota: dirbama ne vaikui, o popieriui. Pusę laiko veikla planuojama, kitą pusę ruošiamos ataskaitos, o realiai vaikui pagalbos beveik nėra. Norint moksleiviui skirti minimalią priežiūrą, būtina parengti gausybę dokumentų, tačiau, kaip paaiškėjo iš kitų pasisakymų, dokumentų vis tiek nepakanka. Atsakingos institucijos galėtų sudaryti baigtinį reikalingų dokumentų sąrašą.


Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas apbendrindamas diskusiją pažadėjo griežčiau reglamentuoti dokumentų skaičių. Tačiau, į priekaištus jog mokytojams už papildomą darbą reikėtų apmokėti, atsakė pasiūlymu, ieškoti vidinių mokyklos rezervų bei dirbti prevencinį darbą iš meilės.


 


LŠMPSF informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!