Įregistruota lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija

                                                                           


Federacija įsteigta siekiant užtikrinti efektyvesnį savo narių gynimą ir solidesnį atstovavimą mokytojų ir dėstytojų interesams. Abi organizacijos išlaikys autonomiją, bet suvienys jėgas, veiks kartu, sprendžiant bendras švietimo problemas. Pagrindiniai Federacijos tikslai – vienyti Lietuvos švietimo ir mokslo darbuotojus, koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti Federacijos narių profesinius, darbo, ekonominius, socialinius interesus. Federacijos nariai siekia aktyvinti socialinę partnerystę su darbdaviais, jų organizacijomis bei siekti konstruktyvesnio dialogo su valstybės ir savivaldybių institucijomis.


Tai vienintelė švietimo profesinių sąjungų organizacija Lietuvoje, jungianti visų švietimo sričių darbuotojus – nuo ikimokyklinio iki aukštojo mokslo.


 


Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimai bendradarbiavo ir iki Federacijos įsteigimo, tačiau sujungus organizacijas bendra veikla aktyvėja: bendrai priešinamasi socialiai ydingai aukštojo mokslo reformai bei Vyriausybės ketinimams mažinti mokytojų, dėstytojų ir kitų biudžetininkų atlyginimus.


 


Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija sieks tapti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) nare (AŠDPS yra LPSK narė) bei pateikė prašymus priimti į Europos švietimo profesinių sąjungų komitetą (ETUCE) ir Švietimo internacionalą (EI) – pasaulinę švietimo ir mokslo profesinių sąjungų organizaciją.


 


Prie Federacijos veiklos pakviestos prisideda ir kitos švietimo sistemoje veikiančios demokratiškos profesinės sąjungos.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!