Lr trišalėje taryboje

Profesinės sąjungos gali pasidžiaugti, jog pavyko įtikinti socialinius partnerius – darbdavius – bendru susitarimu atmesti visus pasiūlymus, kuriais buvo siekiama liberalizuoti darbo santykius per individualius susitarimus, pavyzdžiui, įvesti suminę darbo laiko apskaitą individualiu darbuotojo ir darbdavio susitarimu. Taip pat bendru susitarimu buvo atmesti ir kiti pasiūlymai: mažinti apmokėjimą už prastovas, padidintą apmokėjimą už viršvalandžius, nakties darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis skaičiuoti tik nuo darbo sutartyje nustatyto darbo užmokesčio (neįskaitant priedų, priemokų). Profesinės sąjungos pritarė arba išreiškė savo atskirą nuomonę tik dėl darbo santykių lankstesnio reguliavimo per kolektyvines sutartis. Tai yra kolektyvinėje sutartyje turėtų būti leidžiama tartis dėl galutinio atsiskaitymo atidėjimo, atleidus darbuotoją iš darbo, trumpesnių įspėjimo apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas terminų, ne viso darbo laiko darbdavio iniciatyva nustatymo ir kitų pakeitimų. Profesinių sąjungų konfederacijos siūlymas dėl šakos ir nacionalinių streikų reglamentavimo perduotas svarstyti Darbo santykių komisijai prie Trišalės tarybos. Šiuo metu Siūlomi Darbo kodekso pakeitimai yra Vyriausybėje ir artimiausiu metu turi būti pateikti svarstyti Seimui.”


 


parengė


Jolanta Cinaitienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!