Ikimokyklinukų ugdymo problemos aptartos apskirto stalo diskusijoje


Diskusijos dalyviai pabrėžė, kad vaikų darželių tinklas nėra tolygus, neatitinka gyventojų poreikių, ypač didžiuosiuose miestuose. Profesinių sąjungų atstovai akcentavo mažus ikimokyklinių įstaigų auklėtojų atlyginimus ir prastas darbo sąlygas. Didelėse vaikų grupėse būtini auklėtojų padėjėjai, kurie turėtų pedagogo statusą. Deja, ministerijos galios sprendžiant šias problemas labai ribotos. Darželių finansiniai reikalai yra savivaldybių kompetencija, ministerija gali reglamentuoti tik kai kurias ugdymo sritis.


Planuojama sukurti darbo grupes ikimokyklinio ugdymo krepšelio metodikai parengti, nevalstybinių iniciatyvų ikimokyklinio ugdymo srityje galimybėms numatyti. Į šias darbo grupes bus kviečiami socialiniai partneriai.


ŠMM atstovai informavo, kad prasideda Mokytojų kompetencijos centro inicijuoto projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ vykdymas. Įvadinėje konferencijoje, kuri vyks kovo 20 dieną, bus viešai pristatytas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti.


ES parama bus naudojama trimis pagrindinėmis kryptimis: darželiams rekonstruoti, universaliems daugiafunkciniams centrams kaimo vietovėse steigti ir pedagogų kvalifikacijai tobulinti. Tikslas yra, panaudojant ES fondų lėšas, išplėsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo galimybes, kad jis būtų prieinamas visiems norintiems.


 


LŠMPSF informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!