Šiaulių švietimo įstaigų buhalteriai įsteigė profesinę sąjungą

Steigiamajame susirinkime kovo 17 d.  aptarta dabartinė buhalterių situacija, sudarytas artimiausių veiksmų planas ir numatytos profsąjungos veiklos gairės ateičiai.


Ne tik rūpestis dėl ateities, bet ir menki atlyginimai, augantys darbo krūviai, nepatenkinamos darbo sąlygos jau senokai neramina švietimo įstaigų buhalterius. Keliant atlyginimus įvairių sričių specialistams, švietimo įstaigų buhalteriai ir kiti personalo darbuotojai pamirštami, neatsižvelgiama į jų darbo apimčių augimą, atliekamų darbų svarbą ir t.t.


Kovo 20 d. Šiaulių švietimo įstaigų buhalteriai – profsąjungos nariai susitinka su miesto meru ir savivaldybės administracijos direktoriumi. Bus kalbamasi rūpimais klausimais, teikiami pasiūlymai.


Šiaulių švietimo buhalterių profesinė sąjunga laukia visų finansų specialistų, planuojančių savo ateitį ir pasirengusių ginti savo teises.


 


Šiaulių susivienijimo informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!