Seminaras portugalijoje

Seminare  dalyvavo 220 dalyvių iš daugelio Europos sąjungos šalių. Renginyje kalbėję profsąjungų atstovai bei Europos sąjungos lygiu sprendimus priimančių institucijų atstovai pabrėžė, kad pokyčiai būtini ir galimi tik organizuojant progresyvius ir aktyvius dialogus tarp socialinių partnerių. Tuo tikslu išnagrinėtas Danijos socialinis modelis – lanksčios ir saugios darbo rinkos užtikrinimas. Darbuotojų atleidimo iš darbo liberalizavimui priešpastatomas lankstumas priimant ir atleidžiant darbuotojus. Minėtas lankstumas užtikrinamas plačia ir modernia mokymo, perkvalifikavimo sistema, naujų darbo vietų kūrimu, įvairiais ir dideliais bedarbystės fondais. Danijoje bedarbystė sudaro tik 2,2 procento, tarp jaunimo jos visai nėra. Bedarbio  pašalpos, priklausomai nuo aplinkybių, mokamos iki keturių metų.  Visi šie klausimai praktiškai sprendžiami per kolektyvines sutartis. Jos apima 75 procentus dirbančiųjų. Derybas dėl sutarčių vykdo darbdaviai ir profsąjungos, kurių narių skaičius sudaro per 80 procentų visų dirbančiųjų. Seminare aptartos galimybės ir grėsmės integruojant Danijos modelį į Europos socialinį modelį bei atskirose šalyse. Nes vienoje šalyje veikiantis modelis dėl įvairių skirtumų – mentaliteto, įstatymų, socialinio dialogo, tradicijų, netinka visoms šalims, tačiau visada galima adaptuoti gerą pavyzdį ir sukurti naują ir tinkamą konkrečiai šaliai.


 


Seminarą organizavo Portugalijos profsąjungos finansiškai remiamos Europos sąjungos, todėl jo dalyviams jis nekainavo. Panašūs seminarai šioje šalyje vyksta jau ketveri metai. Juose pabuvojo per 40 Ryšių darbuotojų profesinės sąjungos aktyvistų. Šiuose renginiuose išgirsta daug įdomios informacijos apie socialinę partnerystę įvairiose Europos sąjungos šalyse, pasisemta profsąjunginės patirties, pasigrožėta nuostabia Portugalijos gamta. 


 


Lietuvos ryšių darbuotojų


profesinės sąjungos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!