Vyriausybė elgiasi neeuropietiškai ir necivilizuotai

Tokie planai rodo, kad valdančioji dauguma ne tik nevykdo ilgalaikių Lietuvos valstybės įsipareigojimų mokytojams ir dėstytojams, bet ir savo, vos prieš kelias savaites pakartotų pažadų, jog nors ir mažesniu tempu, bet ir toliau bus keliami atlyginimai mokytojams.


Pastarosiomis dienomis tik iš masinių informacijos priemonių sužinota, kad Finansų ministerijoje svarstomi planai sumažinti bazinę mėnesinę algą nuo 128 Lt iki 115 Lt, tuo mažinant mokytojų ir kitų biudžetininkų atlyginimus daugiau nei 10%. LR Vyriausybės vadovo Andriaus Kubiliaus kalbas apie būtinumą mokytojams solidarizuotis taupant biudžeto lėšas, vertiname kaip cinišką visuomenės klaidinimą, nes jau 2009 m. valstybės biudžete vietoje planuotų 1.091 mln. Lt Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos įgyvendinimui yra numatyta skirti vos 861 mln. Lt, t.y. suma sumažinta daugiau nei 21 procentu.


Dabartiniai valdžios planai taupyti vos prieš kelis mėnesius vidutinį šalies darbo užmokesčio lygį pasiekusių mokytojų atlyginimų sąskaita vertintini ypač kritiškai, nes pačioje švietimo sistemoje ir toliau beatodairiškai ir labai neefektyviai yra naudojamos milijoninės lėšos. Dar sausio mėnesį Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo ekspertai pateikė LR Vyriausybei bei Švietimo ir mokslo ministerijai keliolikos punktų planą, kaip galima efektyviau naudoti švietimo biudžeto lėšas, tačiau gautas švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus formalus atsakymas rodo, kad valdininkai ir toliau taupyti ketina vien mokytojų ir dėstytojų atlyginimų sąskaita.


Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija pareiškia, jog LR Vyriausybės ketinimas, persvarstant biudžetą, mažinti mokytojų ir dėstytojų darbo užmokestį yra labai neatsakingas, toliau didinantis socialinę įtampą ir visiškai griaunantis pasitikėjimą valdžios pažadais, jos priimamais sprendimais bei jų priėmimo būdais, nes socialinis dialogas su darbuotojų atstovais yra absoliučiai ignoruojamas. Nuolatiniai profesinių sąjungų raginimai tartis dėl atlyginimų Vyriausybės ignoruojami. Jei sprendimai dėl mokytojų ir dėstytojų atlyginimų pakeitimo bus priimti be konstruktyvių derybų su darbuotojų atstovais, tokią situaciją vertinsime kaip šiurkštų europinės socialinės partnerystės principų pažeidimą ir kartu su kitomis biudžetinio sektoriaus profesinėmis sąjungomis svarstysime masinių protesto akcijų organizavimo galimybes.


 


LŠMPSF pareiškimas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!