Lietuvos respublikos trišalėje taryboje


Iš karto galima pasakyti, kad daugeliu klausimų sutarimo nebuvo pasiekta.


Svarstant Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projektą išsiskyrė Vyriausybės ir darbdavių bei profesinių sąjungų pozicijos vienu klausimu: siūloma bedarbio pašalpos mokėjimą atidėti tiek mėnesių, kiek vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką gavo išeidamas iš darbo.


Profesinių sąjungų atstovai tokiam siūlymui nepritaria, nes mano, kad išeitinės išmokos mokėjimo faktas neturėtų įtakoti bedarbio pašalpos mokėjimo.


Sudėtinga diskusija vyko dėl keturių Darbo kodekso liberalizavimo paketų.


Nutarta, š. m. kovo 20 dieną 13 valandą, surengti neeilinį LR Trišalės tarybos posėdį dėl šių siūlymų likimo.


Reziumuojant galima pasakyti, kad profesinių sąjungų nuomonė – aiški – keisti Darbo kodeksą, mažinant darbuotojų garantijas – nereikia.


LR Trišalė taryba patvirtino savo nuostatų pataisas, išsakė nuomonę dėl darbdavių delegacijos išplėtimo, priešgaisrinio saugumo garantijų ugniagesių streikų atveju, dėl LR Seimo narių inicijuojamų siūlymų priimti ir koreguoti įstatymus, susijusius su darbo santykių reguliavimu, svarstymo ir priėmimo, įvertinant LR Trišalės tarybos nuomonę.


Kaip minėta, neeilinis LR Trišalės tarybos posėdis vyks š. m. kovo 20 dieną 13 valandą.


Pabaigoje norėčiau paminėti profesinių sąjungų (Algirdas Kvedaravičius) protestą dėl Lietuvos laisvosios rinkos instituto atstovų spaudoje pareikštos neigiamos nuomonės apie Lietuvos Respublikos Trišalę tarybą.


Lietuvos laisvosios rinkos instituto atstovas išsakė savo nuomonę (detalesnė informacija LR Trišalės tarybos protokole).


 


Algirdas Kvedaravičius


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas


LR Trišalės tarybos narys

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!