Valstybinės darbo inspekcijos šių metų veiklos kryptys

Komisijos nariai taip pat supažindinti su Valstybinės darbo inspekcijos strateginio veiklos plano efekto, rezultato ir produkto vertinimo kriterijais, akcentuojant jų pakeitimus dėl Lietuvos sunkmečio sąlygų bei pažeidimų prevenciją, kuri prisidėtų prie ekonominės naudos didinimo (apmokėjimo už darbą pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir avarijų, nelegalaus darbo prevencija).


Šiais metais Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai numato intensyviau tikrinti, kaip užkertamas kelias nelaimėms darbe, profesinėms ligoms pavojingiausiose ekonominės veiklos srityse: pirmiausia, statybos, transporto, taip pat apdirbamosios pramonės, energetikos, žemės ūkio ir miškininkystės įmonėse. Būtent šiose įmonėse įvyksta apie 85 proc. visų mirtinų nelaimingų atsitikimų. Ypatingas dėmesys bus kreipiamas, kaip vykdomi pavojingi darbai – darbai aukštyje, iškasose, šuliniuose ar tuneliuose, veikloje naudojant potencialiai pavojingus įrenginius, miško ruošos, pakrovimo – iškrovimo darbai ir kiti pavojingi darbai.


Inspektoriai tikrins, kaip įmonėse mokomi bei instruktuojami darbuotojai, kurių stažas įmonėje iki vienerių metų ir kurie susižaloja 5 kartus dažniau; inspektavimų srautas bus nukreiptas ir į mažas bei vidutines įmones, kuriose įvykti mirtiniems ir sunkiems nelaimingiems atsitikimams darbe tikimybė yra didžiausia.


Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę situaciją, gali tapti dar aktualesnė nelegalaus darbo problema – jo kontrolė ir prevencija, aktyviai tikrinant rizikingiausius veiklos sektorius (statybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos, medienos apdirbimo, siuvimo įmonės; autoservisai, viešbučiai ir restoranai bei kitos paslaugų sektoriaus įmones), irgi yra vienas iš Valstybinės darbo inspekcijos veiklos šiais metais akcentų.


Numatomi tikrinimai, susiję su gausiu prašymų, skundų ir paklausimų skaičiumi – pernai jų gauta apie 12 tūkst., dvigubai daugiau nei 2007 m. Tarp inspektavimo darbo santykių srityje prioritetų: apmokėjimas už darbą, darbo sutarties sudarymas ir vykdymas, darbo ir poilsio režimai, papildomos darbo garantijos tam tikroms darbuotojų kategorijoms (jauni, neįgalūs asmenys, moterys), imigrantų darbas.


Tikimasi, kad daugelio įmonių atstovams problemas geriau suprasti ir spręsti padės Valstybinės darbo inspekcijos konsultacinė prevencinė informavimo veikla: nemokami seminarai, išvažiuojamieji konsultavimai, konsultacijos, metodinė medžiaga Valstybinės darbo inspekcijos svetainėje internete www.vdi.lt


 


VDI nformacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!