Įsteigta profsąjunginė švietimo įstaigų bibliotekininkų darbo grupė

Diskusijoje dalyvavo Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų atstovai: Edita Sederevičiūtė, Pradinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė ir Ramunė Petuchovaitė, Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė bei švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojai.


Pradedant diskusiją Šiaulių miesto susivienijimo pirmininkė, V.Kudirkos mokyklos bibliotekos vedėja Rasa Jasmontienė apgailestavo, jog bibliotekininkės, turėdamos tiek bėdų dėl statuso, atlyginimo, funkcijų gausos, atostogų, darbo sąlygų ir kt., vis dar kenčia tikėdamos, jog jų problemas išspręs kas nors kitas arba jos išsispręs savaime. Kaip parodė pačios R. Jasmontienės ilgametė patirtis,  nei ministerijų specialistai, nei politikai nepastebi dirbančių žmonių bėdų, jei patys dirbantieji apie jas nekalba ir nesiūlo išeičių. Tik nuolat primenant apie save, tariantis ir reikalaujant  sprendžiamos problemos.


Renginio dalyvėms diskutuoti beveik neteko, nes visų pasisakymų tema buvo ta pati – mokyklos bibliotekos darbuotojas švietimo/kultūros  sistemoje yra visiškai pamirštas, nors  darbus jam krauna ne tik abi ministerijos, bet ir savivaldybės bei mokyklų vadovai. Kolegės atvirai ir aiškiai dėstė susikaupusius skaudulius: funkcijų gausybė ir etatų stoka, prastos bibliotekininko darbo sąlygos, vadovai nesiskaitymas kraunant pašalinius  darbus (pvz., užiminėti nesančių mokytojų pamokas, vežioti/nešioti knygų paketus, budėti vasarą) skiriant tik mažiausią atlyginimo koeficientą, neatsižvelgiama į darbo stažą, išsilavinimą, funkcijų svarbumą ir t.t.


Specialistės iš ministerijų negalėjo bibliotekininkėms atsakyti, kodėl iki šiol mokyklų bibliotekų situacija nesirūpinama. Jos retoriškai klausė: argi šiai profesijai negalioja Darbo kodeksas, kiti teisės aktai? R. Petuchovaitė ragino koleges skaityti ministro įsakymus. Paklausus, kodėl ilgai žadant mokyklos bibliotekininkui vis dar nesuteikiamas pedagogo  statusas, kaltė buvo suversta Finansų ministerijai, kuri esą prieštaravo šiam sprendimui, nors statuso pakeitimas išlaidų nedidina.


Vis dėlto vieningai nutarta: užtenka dejuoti, laikas pradėti veikti. Būtina išsiaiškinti, ar moksleivio krepšelyje numatytos 14 proc. lėšos bibliotekininkų atlyginimų didinimui pasieks dirbančiuosius. Sukurta darbo grupė, kuri keisis informacija, rengs pasiūlymus valdžios institucijoms ir ragins į šią veiklą įsijungti visų mokyklų bibliotekų darbuotojas. Planuojama inicijuoti susitikimą su Finansų ministerijos specialistais siekiant išsiaiškinti, kodėl užstrigo statuso pakeitimo reikalai.


Išaiškėjus, jog Kultūros ministerijos suformuotoje Bibliotekų taryboje neliko vietos mokyklų bibliotekų atstovui, darbo grupė nutarė, jog stebėtojo teisėmis atstovą turi deleguoti profesinė sąjunga. Bendru sutarimu atstovauti švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojams deleguota Irena Kryžanauskienė, Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos bibliotekos vedėja.


Mokyklų bibliotekų darbuotojos, pageidaujančios jungtis į profesinę sąjungą, gali kreiptis tel.: 8 5 2130252; 8 657 56286; el. paštu: info@svietimoprofsajunga.lt .


 


AŠDPS informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!