Šiaulių trišalė taryba tęsia darbą

Aptariant miesto savivaldos klausimus, Trišalės tarybos nariams labiausiai rūpėjo, kokiais būdais savivaldybės administracija rengiasi įgyvendinti  rengiamos biudžeto lėšų taupymo programos priemones. R.Jasmontienė klausė, kokiais būdais bus taupomos lėšos švietimo įstaigose, nes profsąjungas jau pasiekia signalai iš mokyklų apie būsimąjį krūvių mažinimą mokytojams. Kokių veiksmų imasi savivaldybės administracija dėl akivaizdaus mokinio krepšelio lėšų trūkumo mokyklose? Profsąjungininkus taip pat domina atlyginimų priedų skyrimo tvarka savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų vadovams.  Miesto vicemerė D.Matonienė įsipareigojo kitam posėdžiui pateikti visą informaciją rūpimais klausimais.


 


Darbdavių atstovai iš Šiaulių pramonininkų asociacijos pasiūlė teikti kreipimąsi šalies Vyriausybei ir LR Seimui, dėl skubaus šalies ekonomikos ir verslo suaktyvinimo veiksmų plano parengimo (tekstas pridedamas). Šiauliuose stebimas itin staigus bedarbystės augimas bankrutuojant įmonėms, mažėja darbo  vietų, tad profesinės sąjungos palaiko darbdavių  pasiūlymus Vyriausybei, ragindamos dirbančiuosius akylai stebėti situaciją įmonėse ir įstaigose, nepasiduoti pasitaikantiems tyčiniams darbo vietų ar atlyginimų mažinimo atvejams.


 


Aptartos Šiaulių Trišalės tarybos veiklos viešinimo galimybės.  D.Matonienė pasiūlė TT posėdžių protokolus skelbti savivaldybės internetiniame puslapyje, įsipareigojo skelbti informaciją TV laidoje „Miesto savaitė“. R.Jasmontienė informuoja, kad žinios apie miesto Trišalės tarybos veiklą jau senokai skelbiamos LR Trišalės tarybos tinklapyje, siunčiamos kitoms Lietuvos profsąjungoms, informuojami PS centrai, elektroniniu paštu informacija siunčiama Šiaulių profesinėms sąjungoms.


 


Pirmasis Šiaulių TT posėdis vyko 2008 gruodžio mėn. 15 d. Vadovaujantis ŠTT nuostatais, Trišalės tarybos pirmininke išrinkta savivaldybės atstovė – vicemerė Daiva Matonienė, aptarti organizaciniai klausimai,  numatytos miesto Trišalės  tarybos veiklos kryptys ir galimybės. ŠPSS atstovai miesto Trišalėje taryboje – švietimo PS susivienijimo pirmininkė R.Jasmontienė ir AB „Gubernija“ PS pirmininkė R.Remeikienė.


 


ŠPSS informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!