Pabradės mokytojams popierizmo mažinimo pradžia – teikianti vilties

Pradėdama diskusijas gimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė Tatjana Višnevska sakė, kad mokytojams aktualiausios šios problemos: atlyginimai, popierizmas, atestacija ir ŠMM planai įvesti etatinį darbo apmokėjimą. Romas Turonis kolegas trumpai supažindino, ką yra nuveikęs AŠDPS, spręsdamas šias aktualias švietimo problemas. Suabejojus, jog naujoji Vyriausybė nevykdys praeitų metų pavasarį su profesine sąjunga suderėtos Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos, AŠDPS organizavo parašų rinkimą. Akcija buvo sėkminga – programa vykdoma. Tačiau laukia nauji iššūkiai – programoje numatyta, kad rugsėjo 1 dieną algos didės 10 proc. Deja, biudžete pinigų nėra. Profesinė sąjunga ruošiasi sunkioms deryboms, o gal ir naujoms akcijoms. Etatinis darbo apmokėjimas atidėtas, eksperimentas tęsiamas, AŠDPS stebi procesą ir paruošė konkrečių pasiūlymų, kaip tobulinti sistemą. 


Tikrą mokytojų šurmulį sukėlė pasakojimas, ką profesinė sąjunga nuveikė, kad mažėtų popierizmo mokykloje. Kolegoms buvo sunku patikėti, jog savianalizės anketų nebebus, vidaus auditas tampa neprivalomu, kad mokytojams neprivalu tvarkyti daugybės dokumentų. Pirminį džiaugsmą nustelbė mintis, jog ministro įsakymai – tik mažytis žingsnelis link popierizmo saulėlydžio – teks daug įrodinėti mokyklų administracijoms ir rajono švietimo valdininkams, kad atlaisvintų mokytojus nuo daugybės nereikalingų popierių gaminimo.


Daug nerimo mokytojams kelia atestacijos procesas. Vis dar neaiškūs vertinimo kriterijai, neišaiškinta, kokios dokumentacijos reikia. R. Turonis informavo, kad AŠDPS pradėjo ruošti atestacijos konsultantus, kurie profesinės sąjungos nariams padės pasiruošti atestacijai ir padės visame atestacijos procese. Konsultantai tik pradėjo savo darbą, todėl dar nėra sukaupta konsultavimo patirties.


Baigiant diskusijas mokytojai pageidavo, kad tokie pasitarimai vyktų nors kartą per mėnesį, bei siūlė profesinei sąjungai domėtis ir kitomis svarbiomis temomis: mokytojų saugumu darbo vietoje bei stažinėmis pensijomis.


 


Švenčionių susivienijimo informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!