Motyvas pertvarkyti visagino mokyklas – miesto mero nepasitikėjimas mokytojais ir mokyklų vadovais

Sausio 27 dieną Visagino švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo iniciatyva miesto savivaldybėje vyko konsultacijos dėl mokyklų tinklo pertvarkos. Renginyje dalyvavo miesto meras Vytautas Račkauskas, vicemerė Dalia Štraupaitė, keli savivaldybės tarybos nariai, švietimo skyriaus specialistai, mokyklų vadovai, profesinių sąjungų lyderiai, mokinių tėvų atstovai. Taip pat svečiai iš Vilniaus ir Zarasų: Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Audrius Jurgelevičius ir mokymų vadovas Romas Turonis bei Zarasų švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Andrius Navickas.


Pradėdama pasitarimą Visagino susivienijimo pirmininkė Gražina Gusakovienė kalbėjo, jog miesto bendruomenei nesuprantamas mero deklaruojamas siekis visas miesto mokyklas sujungti į dvi: lietuvišką ir rusišką. Neaiškūs yra šio sumanymo tikslai bei motyvai. Mokyklų bendruomenėms nėra pateikta jokių ekonominių-finansinių paskaičiavimų, nenagrinėjamos galimos socialinės pasekmės. Profesinės sąjungos duomenimis, įgyvendinus šį sumanymą, per trumpą laiką darbo gali netekti apie 60 darbuotojų.


Visagino meras V. Račkauskas abstrakčiomis frazėmis bandė paaiškinti pertvarkos esmę, tačiau pasitarimo dalyviams klausimų tik daugėjo. Meras nerado argumentų pagrįsti, kaip siūlomas pertvarkos projektas pagerins ugdymo kokybę, padės taupyti savivaldybės finansines lėšas, pagerins mokinių mokymosi ir mokytojų darbo sąlygas.


Merui oponavo ir miesto vicemerė Dalia Štraupaitė teigdama, jog siūlomam projektui nepritaria mokyklų bendruomenės, dėl to mieste tik didės psichologinė įtampa, kurios ir taip netrūksta, žinant planus stabdyti atominę elektrinę. Mero siūlymui nepritarė ir visų mokyklų vadovai. Visagino švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas kartu su mokyklų vadovais pateikė alternatyvų pertvarkos pasiūlymą, kuriame numatoma tolygesnė, pagrįsta pedagoginiais ir finansiniais argumentais, leidžianti išvengti skaudžių socialinių pasekmių, mokyklų pertvarka. Svarbu pažymėti, kad šis pasiūlymas numato Visagino mieste išsaugoti dvi lietuviškas bendrojo lavinimo mokyklas.


Daugelį susirinkusių nemaloniai nustebino diskusijos įkarštyje mero mesta frazė, jog spręsdamas šią problemą, jis nepasitiki nei mokytojais, nei mokyklų vadovais.  „Ar gali miesto savivaldos galvos nepasitikėjimas švietimo darbuotojais būti pagrindiniu motyvu pertvarkyti mokyklas?“, – piktinosi pasitarimo dalyviai.


Kadangi jau ketvirtadienį miesto taryba planuoja svarstyti ir priimti sprendimą dėl mokyklų pertvarkos, profesinės sąjungos atstovai pasiūlė nedaryti skubotų sprendimų, dar kartą svarstyti galimas šių projektų įgyvendinimo pasekmes, o svarbiausiai – tartis su mokyklų bendruomenėmis ir tik tada priimti sprendimą. Susivienijimo pirmininkė G. Gusakovienė perspėjo savivaldybės politikus, jog ignoravus mokytojų atstovų bei mokyklų bendruomenių pasiūlymus, šie bus priversti organizuoti protesto akcijas.


 


Visagino susivienijimo informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!