Panevėžio mokytojai aptarė aktualias švietimo problemas

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos mokytojus domino naujieji Mokytojų atestacijos nuostatai ir praktinis jų taikymas. Svečiai kolegas supažindino su nuostatų pakeitimais ir atestacijos naujovėmis. Buvo diskutuojama, kaip tinkamai pasiruošti atestacijai, kokius dokumentus reikia pildyti, kokios procedūros būtiniausios. Didelį mokytojų nepasitenkinimą kelia savianalizės ir veiklos tobulinimo anketa – neaišku, nei kam ji reikalinga, nei kaip ją pildyti. Pedagogai pritarė Aukštaitijos susivienijimo siekiui anketas panaikinti. Diskusijos dalyviai labai palankiai kalbėjo apie Aukštaitijos susivienijimo iniciatyvą ruošti mokytojų atestacijos konsultantus. Jie būtų pagalbininkai profesinės sąjungos nariams atestuojantis.


M. Karkos vidurinėje mokykloje kalbėta apie Ilgalaikę pedagogų atlyginimų didinimo programą ir ŠMM planus įvesti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą. Mokytojai sunerimę stebi politikos pasikeitimus po LR Seimo rinkimų. Nerimą kelia naujosios valdžios ryžtas taupyti. Ar nebus taupoma mokytojų algų sąskaita?, – klausė diskusijos dalyviai. A. Jurgelevičius patikino kolegas, kad politiniai žaidimai atidžiai stebimi ir įžvelgus negerus politikų planus bus imamasi visų priemonių: pradedant reikalavimais ir derybomis, neatmetant ir streikų galimybės.


Daug klausimų mokytojams kyla dėl etatinio darbo apmokėjimo. Svečiai išsamiai paaiškino naujos tvarkos pliusus ir minusus. Vyksta eksperimentas ir Aukštaitijos susivienijimo specialistai  analizuoja jo rezultatus. Išanalizavus visus už ir prieš, profesinės sąjungos pozicija bus pareikšta kitų metų pradžioje kviečiamoje susivienijimo konferencijoje.


J. Miltinio vidurinės mokyklos mokytojus labiausiai domino mokytojų teisės ir pareigos bei kolektyvinės sutarties ruošimo ir derybų dėl jos klausimai. Mokytojai piktinosi, kad moksleivių atostogų metu, jie, kiekvieną darbo dieną, privalo registruotis budinčiosios žurnale. Tokia procedūra įvesta direktoriaus įsakymu. Svečiai aiškino, kad tai mokytoją žeminanti tvarka, rodanti administracijos nepasitikėjimą pedagogu. Jei tokia tvarka neįteisinta mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, ji prieštarauja Darbo kodeksui. Jei dėl nežinojimo mokytojų atstovai pritarė tokiai tvarkai, svečiai patarė inicijuoti taisyklių keitimus. Mokyklos profesinė sąjunga paprašė Aukštaitijos susivienijimo specialistų įvertini jų paruoštą kolektyvinės sutarties projektą. Tai bus padaryta artimiausiu metu.


Visuose susitikimuose dalyvavusi LŠDPS Panevėžio miesto susivienijimo pirmininkė, Nijolė Staišiūnienė, kalbėjo apie miesto švietimo problemas: tinklo pertvarką, mokyklų renovavimo eiliškumą, kitas problemas.


 


LŠDPS Panevėžio susivienijimo informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!