Ar skatinti socialinį dialogą mokykloje?


Su seminaro dalyviais diskutavo Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo (AŠDPSS) mokymų vadovas Romas Turonis, LŠDPS Klaipėdos susivienijimo pirmininkė, Laima Juknienė bei Švietimo ir mokslo ministerijos skyriaus vedėjas, Mindaugas Briedis. 


Kadangi tai antrasis ciklo seminaras, diskusija, lyginant su pirmuoju renginiu, vyko konstruktyviau, tik retkarčiais nukrypstant nuo temos. Deja, buvo bandoma kalbėti apie mokytojų – tėvų santykius, nors socialiniu dialogu yra įprasta vadinti darbuotojų ir darbdavio santykių visumą. Keistokas atrodė mokytojų ryžtas šviesti tėvus, o po to maldauti ŠMM, kad už šį darbą mokytojams būtų atlyginta. Profsąjungų atstovams užkliuvo ir pasiūlyta tema, ar iš viso galima kalbėti, jog socialinio dialogo reikėtų vengti?


Diskusijoje buvo aiškinamasi ko trūksta, kad socialinis dialogas mokykloje taptų norma. Mokykla yra specifinė įstaiga, todėl, jei kyla konfliktai tarp mokytojų ir administracijos, tai neišvengiamai įtakoja ugdymo kokybę. Vis dar pasitaiko mokyklų, kuriose toleruojami „baudžiaviniai santykiais” ir autokratiškai valdantys direktoriai. Deja, yra labai žemos vadybinės ir juridinės kompetencijos vadovų. Nemaža problema, kad nėra atstovavimo darbuotojų interesams. Dažnai nesuvokiama atstovavimo esmė. Teisiškai socialinis dialogas gana neblogai reglamentuotas, tačiau vien įstatymų nepakanka, reikia geros valios, žinių, pasitikėjimo ir atsakomybės.


R. Turonis kalbėjo, kad socialinis dialogas – būtinas sprendžiant visus kylančius švietimo klausimus tiek mokykloje, tiek savivaldos, tiek šalies lygiu. L. Juknienė papildė, jog pagrindinis socialinio dialogo principas – lygiateisiškumas: čia neturėtų būti jokios hierarchijos. Kuriant sprendimus ir galutinai apsisprendžiant turėtų dalyvauti visos suinteresuotos pusės, tai neturėtų būti mokyklos administracijos primetama. Pasak R. Turonio, svarbus socialinio dialogo principas – viešumas: nė vienas susitikimas, kuriame svarstomos problemos bei priimami sprendimai neturėtų vykti „uždarų durų“ principu. Socialinį dialogą privaloma vykdyti nuosekliai ir nenutrūkstamai.


Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu seminarą organizavo Pilietinių iniciatyvų centras. Renginyje dalyvavo dešimties mokyklų komandos: mokyklos vadovas ir du mokytojai. Seminaro darbotvarkė sudaryta AŠDPSS pasiūlytomis temomis. Deja, profesinių sąjungų mokymų organizatoriai, seminaro lektoriais, kažkodėl nebuvo pakviesti.


 


Aukštaitijos susivienijimo informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!