Rudenį planuojama surengti baltijos forumą jaunimo migracijos tema

Pasak Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Jaunimo centro koordinatorės Reginos Dvaržeckytės, pagrindine tema jaunimo migracijos problema pasirinkta neatsitiktinai, nes tai aktualu visoms trims Baltijos šalims.


Anot jos, forume ketinama parengti projektą dėl finansinės paramos kiekvienos šalies valdančiųjų institucijų bei Europos Sąjungos fondų jaunimo migracijos problemai spręsti.


Jaunimo Baltijos forumas įsteigtas 1997 metais, kasmet konferencijos rengiamos vienoje iš trijų Baltijos šalių.  Forumo tikslai: suburti Baltijos šalių jaunus dirbančius žmones plėtoti profsąjunginei veiklai, propaguoti pasaulinį jaunimo judėjimą, kovoti prieš diskriminaciją darbo rinkoje, skatinti aktyvesni jaunimo dalyvavimą profsąjungos organuose; keistis idėjomis ir patirtimi, bendros švietimo ir laisvalaikio programos, bendros tarptautinės veiklos koordinavimas. 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!