Profsąjungos prašo v.adamkaus vetuoti valstybės tarnybos įstatymą

Penkių pareigūnus ir valstybės tarnautojus vienijančių profesinių sąjungų kreipimesi į Prezidentą V.Adamkų teigiama, kad minėtu įstatymu Seimas įteisino diskriminacines valstybės tarnautojų ir pareigūnų darbo apmokėjimo sąlygas.


Seimas Valstybės tarnybos įstatymo ir priedėlio pakeitimo bei Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo ir priedėlio pakeitimo įstatymą priėmė liepos 19 dieną.


Profsąjungoms didelį susirūpinimą kelia, kad nepaisant bendrosios minimalios mėnesinės algos (MMA) augimo nuo šių metų liepos 1 dienos iki 600 litų, valstybės tarnautojų ir pareigūnų atlyginimas iki šiol skaičiuojamas nuo seniai realių gyvenimo sąlygų neatitinkančios 430 litų minimalios algos.


„Priimtas įstatymas ne tik nesprendžia konceptualių valstybės tarnautojų ir pareigūnų darbo užmokesčio harmonizavimo nacionaliniame ir Europos Sąjungos lygmenyje problemų, bet atvirkščiai – beatodairiškai ignoruoja esamą pragyvenimo lygį ir pakartotinai įteisina, nuo 2003 metų nekintantį, ekonomine, socialine ir teisine prasme diskriminuojantį pareiginės algos bazinį dydį – 430 litų“, – rašoma kreipimesi.


Anot profsąjungų, absoliučiai neatsižvelgiama į tai, kad 2008 metų pradžioje bendroji MMA turėtų išaugti iki 800 litų, kas iš anksto nulemtų dar didesnę valstybės tarnautojų ir pareigūnų diskriminaciją darbo užmokesčio klausimu.


Kreipimesi teigiama, kad priimtas įstatymas palieka didžiulį atlyginimo skirtumą (apie 5,5 karto) tarp žemiausios ir aukščiausios grandies valstybės tarnautojų. Tuo tarpu Europos Sąjungos valstybėse tokio žymaus atotrūkio nėra.


Pasak penkių pareigūnus ir valstybės tarnautojus vienijančių profesinių sąjungų, visiškai neatsižvelgiama ir į tai, kad jau šiandien dėl diskriminuojančių darbo apmokėjimo sąlygų valstybė nėra pajėgi tinkamai motyvuoti valstybės gyvybines funkcijas užtikrinančių tarnautojų ir pareigūnų. Trūksta kompetentingų ir profesionalių specialistų valstybės tarnyboje, o jų vietas užima abejotinos kvalifikacijos ir tinkamo profesinio pasirengimo valstybės tarnybai stokojantys asmenys.


Kreipimesi taip pat pabrėžiama, jog nepaisant galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų valstybė vengia konstruktyvaus bendradarbiavimo su valstybės tarnautojus ir pareigūnus vienijančiomis profesinėmis sąjungomis dvišalėje taryboje. Profesinių sąjungų siūlymai dėl dvišalės tarybos įteisinimo yra atmetami.


Profsąjungų teigimu, ydingai susiklosčiusi padėtis ir Seimo priimtas įstatymas kelia pavojų ir korupcijos išgyvendinimo Lietuvoje aspektu, kuomet esant itin dideliems atsakomybės, sąžiningumo, padorumo ir profesionalumo reikalavimams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams ne įstatymu, o Vyriausybės nutarimais nustatomas itin žemas atlygis už tarnybą.


Kreipimesi į V.Adamkų pabrėžiama, kad tokia padėtis ne tik pažeidžia valstybės tarnautojų ir pareigūnų teisėtus asmeninius lūkesčius, jų interesus ir prigimtines Žmogaus ir Konstitucines teises, bet sparčiai didina įtampą, kelią visuomenės nepasitikėjimą valstybės sugebėjimu tinkamai organizuoti valstybės tarnybą, tuo sudarydama realų pavojų Lietuvos Respublikos Nacionaliniam saugumui.


„Tikimės, kad Seimas turi visas galimybes ir yra pajėgus surasti šioje situacijoje teisingą sprendimą, kuris nutrauktų valstybės tarnautojų ir pareigūnų diskriminacinio darbo užmokesčio nustatymą“, – rašoma kreipimosi pabaigoje.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!