Sostinės savivaldybė žada įtraukti profsąjungas į darbo grupę svarstančią dviejų poliklinikų privatizavimą

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovai – teisininkas Marius Dagys ir  Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Vilniaus skyriaus vadovė Danuta Baranovskaja – pažadą, jog jie yra pakviesti į savivaldybės sudarytą darbo grupę išgirdo tik po to, kai dviejų gydymo įstaigų koncesija susidomėjo Seimo kontrolierė bei profsąjungos surengė mitingą prie sostinės savivaldybės.


Iki šiol savivaldybė į viešus komitetų ir tarybos kolegijos posėdžius atvykdavusių profsąjungininkų neįsileisdavo.


Trečiadienį savivaldybės komitetams ir darbo grupei profsąjungos pateikė savo pastabas Naujosios Vilnios ir Karoliniškių poliklinikų koncesijos dokumentams. Pasak M.Dagio, pasiūlymus svarstys penktadienį kviečiama savivaldybės sudaryta darbo grupė.


Profsąjungos siūlo į koncesijos sutarties projektą bei atitinkamai į konkurso sąlygas įtraukti, jog bendrovė, sudarydama su darbuotojais darbo sutartis, užtikrintų, kad jose numatytos būtų ne blogesnės darbo sąlygos nei buvo poliklinikoje, o darbuotojai išlaikytų tas socialines ir materialines garantijas, kurios yra susijusios su šių asmenų visu poliklinikoje išdirbtu laiku bei įsipareigoja bendrovėje įdarbintiems darbuotojams netaikyti bandomojo laikotarpio. Tai nėra numatyta esamoje redakcijoje.


Taip pat siūloma, kad bendrovė įsipareigotų didinti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestį, Sveikatos apsaugos ministerijai padidinus įkainius už pirminės ir (ar) antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas. Darbo užmokestį siūloma didinti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įkainių padidinimo ir tiek, kiek padidėtų bendrovės pajamos iš Teritorinių ligonių kasų.


Anot profsąjungų, koncesijos dokumentuose tokių reikalavimų nėra, o ekonominiame modelyje darbo užmokesčio didinimas nenumatytas. Tai akivaizdžiai neatitinka sveikatos priežiūros specialistų darbo rinkos situacijos – esant specialistų trūkumui rinkoje jų darbo užmokestis turės būti didinamas.


Profsąjungos siūlo, kad bendrovė įsipareigotų per vienerius metus nuo sutarties įsigaliojimo pasirašyti kolektyvinę sutartį su bendrovėje veikiančia profsąjunga. Šis terminas galėtų būti pratęstas tik bendrovės ir joje veikiančio darbuotojų atstovo raštišku susitarimu.


Galiojantys teisės aktai nenumato slaugytojų ir gydytojų skaičiaus santykio, taip pat nėra numatyti slaugytojų darbo krūvių normatyvai. Todėl siūloma minimali norma, t.y. 1,2 slaugytojos vienam gydytojui, galėtų užtikrinti esamą bendruomenės slaugos ir sveikatos priežiūros paslaugų lygį. Mažinant normą iki ekonominiame modelyje siūlomo vieneto, dėl personalo stygiaus tektų visiškai atsisakyti teikti bendruomenės slaugos paslaugas. Normą sumažinus dar daugiau, nukentėtų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė.


Kitą savaitę dviejų sostinės poliklinikų perdavimo koncesijos pagrindu privatiems asmenims projektą svarstys savivaldybės taryba.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!