Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą dėl minimalios algos

Prašymą pasirašęs 31 Seimo narys pritarė Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos nuomonei, kad Vyriausybė Darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies pagrindu savo nutarimais nustatė skirtingus minimalius valandinius atlygius ir skirtingas minimalias mėnesinės algas atskirų kategorijų darbuotojams. Toks teisinis reguliavimas, Seimo narių nuomone, yra ydingas, nes diskriminuoja vienus darbuotojus kitų atžvilgiu. Tai kelia pagrįstų abejonių, kad Darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalis ir skirtingų dydžių MMA nustatantys Vyriausybės nutarimai prieštarauja konstituciniam asmenų lygybės įstatymui principui.


Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 187 straipsnio „Darbo užmokesčio minimumas“ 1 dalyje įtvirtinta norma, kad ,,Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu nustato minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą. Atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė trišalės tarybos teikimu gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžius”.


Parlamentarai konstatuoja: „Valstybės tarnautojų pareiginės algos dydį tiesiogiai sąlygoja minimalios mėnesinės algos dydis, kuris yra ekonominis, kintamas rodiklis, nustatomas ir tvirtinamas atsižvelgiant į ekonominius veiksnius. Šiuo metu apskaičiuojant valstybės tarnautojų pareiginę algą yra taikomas minimali mėnesinė alga – 430 Lt, kuri buvo nustatyta Vyriausybės 1998-05-11 nutarimu Nr. 570 ,,Dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo” ir valstybės tarnautojams nepasikeitė, nors darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, neatsižvelgiant į nuosavybės formą, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga atitinkamais Vyriausybės nutarimais buvo keičiama ir nuo 2006-07-01 yra 600 Lt.“


Lietuvos Respublikos Seimo nariai pažymi, kad „…Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis visų asmenų lygybės principas, kurio turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant, ir vykdant teisingumą, įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai, kad konstitucinis visų asmenų lygybės principas reiškia žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais, įtvirtina formalią visų asmenų lygybę, taip pat kad asmenys negali būti diskriminuojami arba kad jiems negali būti teikiama privilegijų“.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!