Mėnuo: 2006 birželio

Kauno trišalei tarybai pirmininkaus r.narbutas

Pasak posėdyje dalyvavusio pirmininko pavaduotojo Zigmo Jančiausko, be specifinių Kauno miesto problemų, svarstytas ir klausimas dėl gyventojų atsiskaitymo už vandenį ir kitas paslaugas. Išklausytos visos […]

Susitikime aptarta bendradarbiavimo perspektyva

Susitikime Fondo atstovai pristatė savo veiklą. Pagrindinėmis veiklos kryptimis įvardino: užimtumą ir struktūros pertvarką, darbo sąlygas, darbo ir gyvenimo santykį, darbo santykius ir socialinę partnerystę […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!