Dvyliktoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „žmogaus ir gamtos sauga“

Konferencijoje dalyvaus Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas ir pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius.


Oficialūs konferencijos rengėjai: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, LR Valstybinė darbo inspekcija, Vytauto Didžiojo universitetas, Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacija, Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija, Lietuvos miškininkų sąjunga. Šalia pranešėjų  Lietuvos ir užsienio mokslininkų – pranešimus skaitys LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius Rimantas Kairelis, Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Mindaugas Pluktas,  Lietuvos žemės ūkio universitete ir Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos vadovas inž. Alfonsas Gedgaudas („Rekreacinių sąlygų gerinimas žemės ūkio darbuotojų vaikų poilsio stovyklose“.).


Mokslinis konferencijos vyksmas – per 80 pranešimų – išskirstytas po  5 sekcijas: „Aplinkos inžinerija.Agroekologija“, „Profesinė sauga. Ergonomika“, „Jaunųjų darbuotojų sauga ir sveikata“,„Aplinkos inžinerija.Agroekologija“, Aplinkos tyrimai.Ekologija.Gamtosauga“, „Miškų inžinerija.Miško ekologija“. Taip pat numatyti 5 teminiai seminarai, du plenariniai posėdžiai, dalykinė išvyka į Karklę, Palangą, AB „Minijos nafta“, Kintus, Šilutės miškų urėdiją.