„achemos“ profsąjunga su partneriais ugdys lyderius ir mokys profsąjungų narius

Kartu su partneriu – AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) darbuotojų profesine sąjunga – „Achemos“ profsąjunga pagrindinių problemų sprendimui panaudos 457 636 Lt dydžio paramą, rašoma pranešime spaudai.


„Šiuo metu profesinėse sąjungose narių skaičius mažėja, jie sensta. Būtina pritraukti jaunus ir aktyvius žmones, kurie efektyviai atstovautų darbuotojų interesus, plėtotų socialinę partnerystę ir socialinį dialogą su darbdaviais ir valdžios institucijomis,“ – sakė AB „Achema“ profesinės sąjungos komiteto pirmininkas ir projekto vadovas Algimantas Gaižauskas. – „Tačiau naujų narių profesinėse sąjungose skaičiaus padidėjimas neužtikrins Lietuvos struktūrinės darbo rinkos ir darbo santykių reformų plėtros ir Europos socialinio modelio diegimo. Reikalingas nuolatinis profesinių sąjungų lyderių ir narių gebėjimų veikti pasikeitusiame ekonominiame ir politiniame kontekste ugdymas“.


Pasak A. Gaižausko, Lietuvoje iki šiol nėra sukurtos profesinių sąjungų lyderių ir narių mokymo sistemos. Profsąjungų vadovų patirtis rodo, jog dėl lėšų trūkumo mokymai vyksta epizodiškai, nereguliariai, be parengtos metodikos. Tuo tarpu kiti socialiniai partneriai – valdžios atstovai ir darbdaviai, turi daugiau galimybių mokytis.


„Esant skirtingam pažinimui, skirtingam situacijos ir verslo procesų supratimui, socialinis dialogas tarp profesinių sąjungų lyderių, dirbančiųjų ir administracijos įgauna ne konstruktyvų, bet destruktyvų pobūdį, kyla konfliktai, dėl kurių nukenčia ir darbdaviai, ir dirbantieji, verslas, darbo sąlygos, atlyginimai, nerealizuojamas Europos socialinis modelis, nekuriama europietiška socialinio dialogo, darbo santykių, darbuotojų interesų atstovavimo sistema,“ – sakė projekto vadovas. – „Todėl reikalingas nuolatinis profsąjungos narių institucinių gebėjimų ugdymas, reikalingos stiprios profsąjungos ir aktyvūs profsąjungos lyderiai“.


Projekto, kurio įgyvendinimas prasideda šį balandį, visos veiklos bus įgyvendintos Jonavos ir Klaipėdos savivaldybėse. Planuojama projekto trukmė – 18 mėnesių.


AB „Achema“ ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ darbuotojų profesinės sąjungos yra ilgalaikės veiklos tradicijas turinčios ir vienos iš aktyviausių tokio pobūdžio organizacijų regionuose. Įgyvendinus projektą, jo metu pasiekti rezultatai spręs ne tik minėtų, bet ir kitų Lietuvos profsąjungų panašias problemas.


Primename, kad Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK) socialinės partnerystės plėtojimui iš Europos socialinio fondo atiteks beveik 1,4 mln. litų. Ši suma skirta LPSK projektui „Sedvita“ (sektorinių dvišalių tarybų steigimas bei jų veiklos intensyvinimas) įgyvendinti. Projektas bus vykdomas iki 2008 metų birželio mėnesio.


Per artimiausius metus planuojama organizuoti mokymus darbo teisės, ekonomikos, darbų saugos, kolektyvinių derybų, bendravimo meno bei socialinio dialogo strategijos klausimais. Taip pat bus rengiami anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo kursai.


Projektas „Sedvita“ turėtų paskatinti socialinius partnerius pradėti šakinių kolektyvinių sutarčių derybas ir jų pasirašymą. Taip pat projektu siekiama skatinti ir kolektyvinių sutarčių pasirašymą įmonių ir organizacijų lygmeniu, kad kolektyvinėmis sutartimis būtų ginama didesnė dalis Lietuvos darbuotojų.


Iš viso Europos socialinis fondas socialinės partnerystės plėtojimui skyrė 4 mln. litų.