Ketvirtadienį prasideda profesinių sąjungų ir vyriausybės derybos

Tą pačią dieną profesinių sąjungų ir Vyriausybės atstovai ketina pasirašyti derybų pradžios protokolą.


Profesinės sąjungos reikalauja, kad Vyriausybė iki realios skurdo ribos, siekiančios 326 litus, padidintų neapmokestinamąjį pajamų dydį, valstybės remiamas pajamas bei bazinę pensiją, o minimalų gyvenimo lygį (MGL) iki skaičiuojamojo MGL – 217,4 litų.


Padidintą MGL naudoti socialinių pašalpų dydžio apskaičiavimui bei įstatymu įtvirtinti minėtų minimalių dydžių indeksavimo kriterijus ir tvarką.


Taip pat reikalaujama garantuoti darbo užmokesčio ir socialinių išmokų indeksavimą pagal vartojimo kainų didėjimą arba bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, atsižvelgiant į tą rodiklį, kuris auga sparčiau, įstatymu įtvirtinti kriterijus ir tvarką, pagal kurią būtų indeksuojamas darbo užmokestis bei įvesti progresyvinius gyventojų pajamų mokesčio tarifus.


Praeitų metų lapkričio mėnesį įvykusiame profesinių sąjungų centrų vadovų susitikime su Premjeru Algirdu Brazausku buvo nuspręsta sudaryti darbo grupes iš profsąjungų, Finansų ministerijos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų, ir pradėti derėtis dėl iškeltų reikalavimų įgyvendinimo.


Profesinės sąjungos sudarė tris darbo grupes, kurios derėsis su Vyriausybe dėl socialinių garantijų padidinimo, darbo užmokesčio ir socialinių garantijų indeksavimo kriterijų ir tvarkos bei neapmokestinamojo pajamų dydžio padidinimo ir jo indeksavimo kriterijų bei tvarkos.


Kiekvieną darbo grupę sudaro po tris atstovus iš Profesinių sąjungų konfederacijos bei po vieną atstovą iš profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Lietuvos darbo federacijos. Taip pat darbo grupėse dalyvaus nepriklausomi ekspertai bei stebėtojų teisėmis darbdavių organizacijų atstovai.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!